Jeugdkaatsen verslag 19 mei

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond 19 mei is de tweede jeugdledenwedstrijd van het seizoen gekaatst. De sponsor van deze partij was Hoesman Catering & Attractieverhuur uit Niawier. Zaten we afgelopen woensdag nog in het T-shirt, vandaag kon de winterjas weer aan. Er kan vanavond gekaatst worden in 4 categorieën.

Bij de welpen stonden er 5 parturen op de lijst. Er waren een aantal spannende wedstrijden bij deze categorie, de winnaars werden Richtje Bandstra en Jens Pieter Douma, het verschil met de nummer 2 was minimaal. Ze hadden slechts 1 eerst meer dan de nummer twee. Laura Allema en Michelle Sijtsma.

Bij de pupillen stonden er 6 parturen op de lijst. Er werden 3 omlopen gekaatst. In deze klasse wordt ook steeds beter gekaatst en er zijn iedere keer meerdere kanshebbers voor de kransen. Na twee omlopen waren er 2 parturen die de volle winst hadden behaald. Deze parturen moesten in de laatste omloop tegen elkaar. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Suzanne Torensma tegen het partuur Hester Torensma en Anna Feenstra. Het zou uiteindelijk 5-1 (6-0) worden voor het partuur S. Allema c.s.

Bij de meisjes was de opkomst een stuk beter dan de eerste partij, ditmaal 5 parturen op de lijst. Dat betekent wel 5 omlopen kaatsen. Ook hier waren na 3 wedstrijden meerdere kanshebbers voor de kransen, het partuur Petra Feenstra en Sjoke van der Vorst behalden met 25 eersten de eerste prijs.

Bij de jongens stonden slechts 3 parturen op de lijst. In de laatste wedstrijd kon het partuur Hendil Willem van der Vorst, Enno Cuperus en Simom Torensma de eerste prijs nog halen. Ze moesten dan winnen van het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma. Bovendien mocht het partuur D. Cuperus c.s. dan maar 4 eersten halen. Dit liet het partuur D. Cuperus c.s. niet gebeuren. Ze wonnen deze wedstrijd met 5-5 (6-2) en gingen hierdoor met de krans naar huis.

 

Uitslagen;

 

Welpen (5 parturen)

 1. Richtsje Bandstra, Jens Pieter Douma.
 2. Laura Allema, Michelle Sijtsma.

Pupillen (6 parturen)

 1. Suzanna Allema, Suzanne Torensma.
 2. Janiek Kloostra, Geertje Wiersma
 3. Hester Torensma, Anna Feenstra.

Meisjes (5 parturen)

 1. Petra Feenstra, Sjoke van der Vorst.
 2. Janna de Weger, Pietrik Weidenaar.
 3. Aljantine Holtewes, Gonne Sikkema.

Jongens (3 parturen)

 1. Dylan Cuperus, Jelmer Torensma.

jongens_1(1)meisjes_1(1)pupillen_1welpen_1

 

Verslag 17 mei Jeugdfederatiekaatsen

Jeugdfederatiekaatsen Dongeradeel

Vorige week was de eerste wedstrijd van in totaal 9 wedstrijden in Peasens en Morra, woensdag 17 mei waren de kaatsers en kaatssters te gast in Ternaard en Niawier. Er stonden ook vandaag weer meer als 80 kaatsers op de velden in Niawier en Ternaard. Er kon gekaatst worden onder werkelijk fantastische weersomstandigheden. Er werd goed, fanatiek, maar bovenal sportief gekaatst. Als scheidsrechter kun je niet alles zien, maar dan werd dit door de kaatsers onderling opgelost, super!

In Niawier waren we pas na tienen klaar, partijen van anderhalf uur waren geen uitzondering. De volgende jeugdfederatiewedstrijden zullen dan ook beginnen met eersten gelijk.

Uitslagen Ternaard;

Welpenmeisjes (3 partuur)

 1. Doutsen Veendorp Ee, Amarins Kloostra Niawier
 2. Nynke Keegstra Nes, Laura Allema Niawier

Welpenjongens (4 partuur)

1 Jacob Boersma Wouterswoude, Marten Jan Koree Anjum

2 Jan Wllem Cuperus Morra, Stijn Haas Dokkum

Pupillenmeisjes (6 partuur)

1 Suzanna Allema Niawier, Willianke Sipma Ee

2 Hester Torensma Oosternijkerk, Tineke Borger Ee

Pupillenjongens (4 partuur)

1e Peder Dijkstra Hantum,  Folkert Jelmer Visser Lioessens

2e Wyberen de Jong Peassens,  Albert Vogel Lioessens

Uitslagen Niawier;

Schoolmeisjes (4 partuur)

1 Nynke de Vries Anjum, Marrit Roorda Ternaard

2 Lysanne Koree Anjum, Ingrid Wouda Ee

Schooljongens (6 partuur)

1 Almer Zijlstra Ternaard, Tiete Schregardus Dokkum

2 Jelmer Torensma Oosternijkerk, Douwe Dijkstra Morra

Meisjes (6 partuur)

1 Antje de Vries Anjum, Femke Haaksma Ee

2 Eline Koree Anjum, Aljantine Holtewes Niawier

Jongens (6 partuur)

1 Siebe Feenstra Morra, Andele Veltman Ee

2 Pieter Toren Hantum, Germer van der Weg Ternaard

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

 

Kaatsverslag autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij

OmslagfotoJeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 12 mei werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 4 categorieën deze avond. Bij de welpen stonden er 4 tweetallen op de lijst. Na 2 omlopen hadden de parturen Amarins Kloostra/ Laura Allema en Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma beiden 2 keer gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Na een spannende wedstrijd ging de overwing naar het partuur R. Bandstra c.s. met 5-3 (6-4)

Bij de pupillen waren er 5 tweetallen. Er moesten 4 omlopen gekaatst worden. Dus veel tijd tussen de partijen was er niet, om toch nog enigszins op tijd klaar te zijn. Na 3 omlopen was er nog een echte finale tussen de parturen Janiek kloostra en Marrit de Weger tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier. Lange tijd leek het er op dat het partuur van P.S. Cuperus c.s. zou winnen, maar dit was niet zo. Het partuur J. Kloostra c.s. kwam steeds beter in de partij en werkten hun achterstand weg, mede geholpen door de tegenstanders die wat fouten gingen maken. Partuur J. Kloostra c.s. ging uiteindelijk met de krans naar huis door met 5-5 (6-4) te winnen.

Bij de meisjes waren er slechts 3 parturen op de lijst. Jammer! hier kan de deelname wel wat hoger. Mocht je als meid graag willen kaatsen word lid van onze vereniging en je kunt ieder weekend kaatsen. Hier gingen de kransen naar Aljantine Holtewes en Alena Boonstra, zij wonnen hun beide wedstrijden toch wel afgetekend.

Bij de jongens stonden er ook 4 tweetallen op de lijst. Na twee omlopen kaasten sprongen er twee parturen uit. Deze parturen moesten ook hun laatste wedstrijd tegen elkaar. Dit waren de parturen Siebe Feenstra / Frans Postmus tegen Jelmer Torensma / Hendrik Willem van der Vorst. Eerstgenoemd partuur won deze onderlinge strijd in 5-3 (6-6).

Uitslagen

Welpen:

1 Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma.

2 Amarins Kloostra en Laura Allema.

Pupillen:

1 Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

2 Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier.

3 Hester Torensma en Gerbrich Mol.

Meisjes:

1  Aljantine Holtewes en Alena Boonstra.

Jongens:

1  Siebe Feenstra en Frans Postmus.

2  Jelmer Torensma en Hendrik Willem van der Vorst

Via onderstaande knop ga je naar de foto’s van de prijs uitreiking.

Klik knop

 

Start kaatstrainingen

training

Op donderdag 11 mei starten de kaatstrainingen weer. De jongsten tot van 6 tot 8 jaar worden getraind door Lutske Allema van 18.30 tot 19.15.

De categorie 8 t/m 12/13 jaar wordt dit jaar getraind door Boele Terpstra. Boele is gediplomeerd kaatstrainer en heeft zelf veel ervaring. Ook deze categorie start om 18.30. Afhankelijk van de grote van de groep blijft dit 1 of worden dit 2 groepen. De bijdrage voor de trainingen zal ook dit jaar weer 10 euro zijn, graag betalen op de …eerste training.

Helaas is er praktisch geen respons gekomen op de trainingen voor de oudste jeugd, voor deze categorie zal er dan ook geen training zijn…..

De eerste jeugdpartij is op vrijdagavond 12 mei 17.30 uur. De volledige wedstrijdlijst volgt binnenkort

Verslag Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel.

Kranswinnaars federatie Niawier

Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel in Niawier

Zaterdag is in Niawier bij KF De Trije Doarpen onder prima weersomstandigheden de 10e  wedstrijd van de kaatscyclus over 11 wedstrijden gekaatst. Er werd gekaatst in 3 categorieën.

Bij de Dames stonden er 4 parturen op de lijst. De strijd om de kransen ging tussen de parturen Alie Kuiper, Amarins Meindertsma en Gryte Hoekstra tegen het partuur Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma en Johanna Bos. Beide parturen hadden hun eerste wedstrijden gewonnen en mochten in een onderlinge wedstrijd uitmaken wie er met de eerste prijs naar huis ging. Het partuur Metsje Zijlstra – Sipma c.s. wist deze wedstrijd met 5-2 (6-2) te winnen.

In de B-klas stonden er 6  parturen op de lijst. Er werd in 2 poules gekaatst. De finale ging tussen de parturen Jan Dijkstra, Peter Groen en Jan Pieter Hovinga tegen het partuur Marten Groen, Sietze Allema en Dirk Pieter van der Schaaf. Het partuur Jan Dijkstra c.s. wist een snellen voorsprong te nemen en het leek er dan ook op de de finale snel afgelopen zou zijn. Het partuur Marten Groen c.s. overleefde de ene matchpoint na de andere. Het werd uiteindelijk zelfs weer 5 eersten gelijk. In het laatste eerst maakte het partuur Marten Groen c.s. geen fouten en werden ze dan toch nog de winnaar met de eindstand 5-5 (6-2). Er was nog een derde prijs voor het partuur Douwe Wierstra, Sytze Aagjes en Siemen Zeilinga.

In de A-klas stonden er maar 5 deelnemers op de lijst. Deze kaatsers werden 3 keer door elkaar geloot waarbij een iedere voor zichzelf kaatste. Met 3 overwinningen ging de eerste prijs naar Gerben Hein Wijtsma. De tweede prijs was voor Sjouke Hijlkema.

Volgende week is de laatste federatiewedstrijd in Morra. Dan wordt ook bekend wie de diverse klassementen hebben gewonnen.

Uitslagen:

Dames (4 parturen)

1  Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma, Johanna Bos

2  Alie Kuiper, Amarins Meindertsma, Gryte Hoekstra

 

B-klas (6 parturen)

1  Marten Groen, Sietze Allema, Dirk Pieter van der Schaaf

2  Jan Dijkstra, Peter Groen, Jan Pieter Hovinga

3  Douwe Wierstra, Sytze Aagjes, Siemen Zeilinga.

 

A-klas (5 deelnemers)

1 Gerben Hein Wijtsma

2 Sjouke Hijlkema

 

Foto reportage laatste leden kaats-wedstrijd.

Zaterdag 27 augustus was de laatste ledenwedstrijd.
Deze fotoreportage is voor een groot deel steeds op één enkele aktie/persoon gericht.
Vele spelers staan dan ook in aktie op foto door middel van meerdere beelden per seconde.

Klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan

27-8-16 Kaatsen laatste ledenwedstrijd116

Kaatsen laatste ledenwedstrijd 2016

Laatste ledenwedstrijd 2016 KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 27 augustus stond de laatste ledenwedstrijd op het programma. Bij de senioren konden er naast de normale prijzen dit keer ook prijzen gewonnen worden met de verste bovenslag en de meeste bovenslagen. Ook werden de klassementsprijzen bij de jeugd deze middag uitgereikt. Om 13.00 begonnen de wedstrijden in de diverse categorieën onder stralende omstandigheden. Wel stond er een stevige wind die met name de opslagers parten speelde.

Bij de welpen werd er gekaatst door 6 parturen verdeeld in 2 poules. In poule 1 gingen met 2 overwinningen Suzanna Allema en Kirsten Wiersma naar de finale. In poule 2 werd pas op een stand van 5-5 6-6 beslist wie daar naar de finale ging. Het partuur Janiek Kloostra en Laura Allema verloren dan wel de laatste wedstrijd, maar door de 5 eersten hadden ze genoeg punten voor een finaleplek. De finale werd uiteindelijk gewonnen door het partuur S. Allema c.s. met 5-5 6-0. Er was nog een derde prijs voor het partuur Jarno Cuperus en Gerbrich Mol.

Bij de meisjes waren er 4 parturen. Na drie keer kaatsten ging hier de eerste prijs naar Tineke Terpstra en Emma Allema. De 2e prijs ging naar Aljantine Holtwes en Pietrik Weidenaar.

Bij de jongens viel de deelname wat tegen. Slechts 5 deelnemers stonden op de lijst. Hier werden de jongens 3 keer opnieuw geloot. Aan het einde van de rit hadden Dylan Cuperus en Rutger Torensma evenveel voor- en tegeneersten. Het onderling resultaat kon niet bepaald worden. Uiteindelijk zouden de punten behaald in het laatste eerst de doorslag moeten geven. Gelukkig was er een krans over en werd er besloten om zowel Dylan als Rutger met de eerste prijs te belonen.

Bij de senioren kon er in 2 categorieën gekaatst worden. De eerste categorie waren de getalenteerde kneuzen. Deze categorie heeft dit jaar meerdere wedstrijden met de zachte bal gekaatst. Het niveau wordt steeds beter vandaar de promotie naar getalenteerde kneuzen. Hier stonden 4 parturen op de lijst. Na 3 keer kaatsten gingen de kransen naar Anita Cuperus en Klazien Turkstra. Tweede werden Tineke Terpstra en Sippie Wiersma.

Bij de andere senioren categorie waren ook 4 parturen. Hier ging de eerste prijs overtuigend naar Sietse Allema, Esther Turkstra en Lize de Vries. Zij wonnen al hun wedstrijden. Simon Jan Mol, Bert Allema en Jappie de Vries werd tweede.

Ook waren er nog prijzen voor de verste en meeste bovenslagen. Het werd een goede dag voor Sietze, met 7 bovenslagen en de verste bovenslag ging hij met alle prijzen naar huis. Bij de Dames was het Anja Bandstra die de verste bovenslag had. Ook had  ze met 4 bovenslagen hier de prijs te pakken.

Dan tot slot werden de bekers uitgereikt aan de winnaars van de klassementen. Er waren 11 wedstrijden die meetelden voor het klassement. Bij de welpen ging de beker naar Suzanna Allema met 44,8 punten. Bij de meisjes was de beker voor Aljantine Holtwes met 22 punten. Dylan pakte door de overwinning in de laatste wedstrijd de beker. Hij had een puntentotaal van 26,3.

Uitslagen:

Welpen

 1. Suzanna Allema, Kirsten Wiersma
 2. Janiek Kloostra, Laura Allema
 3. Jarno Cuperus, Gerbrich Mol

Meisjes

 1. Tineke Terpstra, Emma Allema
 2. Aljantine Holtwes, Pietrik Weidenaar

Jongens

 1. Rutger Torensma en Dylan Cuperus

Getalenteerde Kneuzen

 1. Anita Cuperus, Klazien Turkstra
 2. Tineke Terpstra, Sippie Wiersma

Senioren

 1. Sietze Allema, Esther Turkstra, Lize de Vries
 2. Simon Jan Mol, Bert Allema, Jappie de Vries

Klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan

alle winnaars

OPROEP: Wie weet waar de buurt-vlag is.

gezocht1Hallo inwoners van Niawier en Wetsens

Jaren terug werd er door de buurten gekaatst, met als prijs een speciaal gemaakte vlag.

De buurt die de vlag won mocht deze een jaar laten wapperen aan de vlaggenstok.

De laatste jaren is er niet meer door de buurten om de vlag gekaatst, en is niet meer te achterhalen welke buurt de vlag als laatste in zijn bezit heeft gehad.

Graag zou ik willen weten waar de vlag is gebleven, de vlag ziet er als volgt uit: hij is blauw van kleur met een telegraaf en kaatsers erop gedrukt.

Mocht U/JIJ de vlag op zolder of in een kast hebben liggen neem dan even contact op met Bean Braaksma, telefoon nummer: 0519 241213

of via de mail beanbraaksma@hotmail.com

Alvast bedankt.

Verslag kaatsen Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd.

Woensdag 27 juli  werd er door de welpenjongens, welpenmeisjes  en pupillenjongens en pupillenmeisjes categorieën gekaatst in Niawier.

Bij de welpenmeisjes waren 5 deelnemers. Ze kaatsten 3 omlopen in wisselende samenstelling. Bij de welpenmeisjes waren spannende partijen te bewonderen. Twee partijen werden pas beslist op een stand van 5-5 (6-6). Suzanne Torensma wist drie wedstrijden te winnen en werd hiermee winnaar. Er waren twee tweedeprijswinnaars. Dit waren Willianke Sopma en Doutzen Veendorp.

De welpenjongens waren vertegenwoordigd met 4 parturen. Ook hier werden drie omlopen gekaatst. Na twee omlopen had het partuur Keije van der Kooi, Miet Schregardus en Jacob Boersma 12 vooreersten. Ze hadden aan een overwinning in de laatste omloop genoeg voor de eerste prijs. Hoe anders zou het lopen. Ze verloren de laatste wedstrijd met 5-1 (6-2) van Albert Vogel en Pieter Siebe Cuperus. Zij werden door deze overwinning eerste. Voor Van der Kooi c.s. was het afwachten of er nog een prijs inzat. Dit was niet het geval. Doordat Jelle R. Lei en Jan Willem Cuperus hun laatste wedstrijd wonnen werden zij tweede.

De pupillenmeisjes kaatsten in een A en een B poule met elk 4 deelnemers. In de A poule ging de eerste prijs naar Esther Wolters, zij won haar drie wedstrijden. Tweede werd Elisabeth Schregardus. In de B poule was de eerste prijs voor Nynke de Vries. Zij wist haar drie wedstrijden te winnen. Maureen Dijkstra werd tweede.

Bij de pupillenjongens waren 4 parturen. Hier werden de terechte winnaars het partuur Douwe Dijkstra, Peder Dijkstra en Lars Hoekstra. Zij wonnen vrij gemakkelijk hun drie wedstrijden. Tweede werden Johan Sipma, Rutmer van der Veen en Jan de Hoop.

Uitslagen;

Welpenmeisjes (5 deelnemers)

1e  Suzanne Torensma Oosternijkerk.

2e  Willianke Sipma Ee en Doutzen Veendorp Ee.

 

Welpenjongens (4 parturen)

1e Albert Vogel Lioessens en Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk.

2e Jelle R. Lei Moddergat en Jan Willem Cuperus Morra.

 

Pupillen meisjes Poule A (4 deelnemers)

1e Esther Wolters Ee.

2e Elisabeth Schregardus Lioessens.

 

Pupillen meisjes Poule B (4 deelnemers)

1e Nynke de Vries Anjum.

2e Maureen Dijkstra Dokkum.

 

Pupillenjongens (4 parturen)

1e  Douwe Dijkstra Morra, Peder Dijkstra Hantumhuizen en Lars Hoekstra Damwald.

2e  Johan Sipma Lioessens, Rutmer van der Veen Dokkum en Jan de Hoop Niawier.

[pwaplusphp album=6313519034767081761]