Verslag Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd.

Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

Woensdag 18 mei werd er door de schooljongens en schoolmeisjes en de jongens en meisjes categorieën gekaatst in Niawier. Waar voorgaande jaren alle categorieën tegelijkertijd kaatsten is er dit jaar voor gekozen om de wedstrijden te splitsen. De reden hiervoor is de geweldige deelname. Wanneer er geen splitsing gemaakt zou worden is het niet meer bij alle verenigingen mogelijk om een Federatie jeugdwedstrijd te organiseren. Tevens bied dit de mogelijkheid om meer jeugdwedstrijden te organiseren, omdat de verenigingen met de kleinere velden nu ook een wedstrijd kunnen organiseren.

Bij de schoolmeisjes stonden 6 parturen op de lijst. Ze moesten 3 omlopen kaatsen. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd, gezien het feit dat er na 2 omlopen nog 5 parturen kans op een prijs hadden. Het partuur Antje de Vries / Aljantine Holtewes kaatsten in de laatste omloop tegen het partuur Nel Bakker / Sjoke van der Vorst / Iris Hoekstra. Laatstgenoemd partuur had de eerste 2 wedstrijden gewonnen en bij winst zouden zij met de krans naar huis gaan. Het partuur Antje de Vries c.s. won echter met 5-2 (6-4). Hierdoor was het nog maar de vraag of het partuur Nel Bakker c.s. een prijs zou winnen. Het partuur Christine Spijksma / Lisanne Koree wisten hun laatste wedstrijd te winnen en ook het partuur Gerjanne Visser / Marije Visser won hun laatste wedstrijd. Na het tellen van de eersten was de eerste prijs voor het partuur Antje de Vries c.s. De parturen Christine Spijksma c.s. en Gerjanne Visser c.s. hadden evenveel eersten. Eerstgenoemd partuur had echter minder tegeneersten waardoor zij tweede werden.

Bij de schooljongens stonden er 4 parturen op de lijst. Hier waren de verhoudingen duidelijk anders. Na 2 omlopen waren er 2 parturen die hun eerste wedstrijden hadden gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen elkaar. Dit waren de parturen Arjen Schregardus / Jacob Schregardus tegen het partuur Jan Berend Sipma / Enno Cuperus. Deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 5-2 (6-6) door het partuur Arjen Schregardus c.s.

Bij de meisje stonden slechts 5 deelnemers op de lijst. Zij kaatsten 3 omlopen in wisselende parturen. Na 2 omlopen hadden Hanneke Botma en Eline Korre de beste papieren voor de eerste prijs. Hanneke Botma kaatste met haar partuur tegen Eline Koree. Eline Koree had de eerste twee wedstrijden gewonnen, zou ze de laatste wedstrijd winnen dan was zij eerste. De overwinning ging echter naar Hanneke Botma en haar partuur met 5-3 (6-4), door deze uitslag werd zij de winnaar bij de meisjes.

De jongens waren vertegenwoordigd met 8 parturen. Er kon dus gekaatst worden met een winnaars- en verliezersronde. In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen Douwe Pieter Kuiper / Simon Torensma en  Sytse Korre / Jorn Hoekstra. De partij bleef lang in evenwicht maar laatstgenoemd partuur won uiteindelijk met 5-3 (4-6). In de winnaarsronde ging de finale tussen Gerrit Dijkstra / Daniël Wietse Toren en Hendrik Willem van der Vorst / Gerwin Dijkstra. Laatstgenoemd partuur won met name door hun degelijke opslag met 5-2 (6-4)

Uitslagen;

Schoolmeisjes (6 parturen)

1e  Antje de Vries Anjum, Aljantine Holtewes Niawier

2e  Christine Spijksma Morra, Lisanne Koree Anjum

 

Schooljongens (4 parturen)

1e Arjen Schregardus Lioessens, Jacob Schregardus Dokkum

2e Jan Berend Sipma Lioessens, Enno Cuperus Oosternijkerk

 

meisjes (5 deelnemers)

1e Hanneke Botma Holwerd

2e Eline Koree Anjum

 

Jongens (8 parturen)

1e Hendrik Willem van der Vorst Niawier, Gerwin Dijkstra Anjum

2e Gerrit Dijkstra Anjum, Daniël Wietse Toren Hantum

1e VR Sytse Koree Anjum, Jorn Hoekstra Damwoude

[pwaplusphp album=6286834913474377905]

Kaatsen, KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 14 mei de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A-klasse stonden 6 parturen op de lijst. Er werd goed gekaatst en na 2 omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor een plek in de finale.

In de derde omloop wist het partuur Thomas Dijksta/Allard van Wigcheren ook hun derde wedstrijd te winnen waardoor zij de eerste finalist werden. De andere finalist zou komen uit de wedstrijd Gerwin Dijkstra/Karel Monfils tegen het partuur Folkert Smid/Jeroen Haarsma. Laatstgenoemd partuur had op voorhand de beste papieren om de finale te halen (zij hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen). Het liep echter anders. Het partuur Gerwin Dijkstra cs wonnen deze wedstrijd met 5-2 (6-6), waardoor ze beide 16 punten hadden. Na enig rekenwerk was het tocht het partuur Gerwin Dijkstra cs welke in de finale kwam.

Hierdoor stonden de parturen Thomas Dijkstra cs en Gerwin Dijkstra cs opnieuw tegen elkaar. Verloor laatstgenoemd partuur in de eerste omloop, hoe anders liep het in de finale, nu wonnen ze wel en ging het partuur Gerwin Dijkstra/Karel Monfils met de kransen naar huis.

In de B-klasse stonden er 12 parturen op de lijst, waarbij in partuur 12 nog moest worden bijgeloot. De harde wind kwam de wedstrijd niet altijd ten goede. Hierdoor werd het perk nogal eens gemist door de harde wind. Desondanks werd er leuk, en vooral sportief gekaatst.

Het partuur Jesper Tolsma/Tjardi Hoeksma (bijgeloot) bereikten met degelijk kaatsen en een staand nummer de finale. In de finale moesten zij aantreden tegen het partuur Verry van der Meer/Dirk Baron, in de derde omloop had dit partuur moeite om van het partuur Marten Jansen/Bas van Wigcheren te winnen. Het werd een gelijk opgaande strijd welke uiteindelijk in het voordeel van partuur Verry van der Meer cs werd gewonnen (5-4 6-4).

In de finale kaatste het partuur Jesper Tolsma cs in eerste instantie iets minder dan in de vorige omlopen, waardoor het partuur Verry van der Meer cs in het begin aansluiting wist te houden doordat zij wel goed kaatsten. Het partuur Jesper Tolsma begon halverwege toch weer te kaatsen zoals we hadden gezien in eerdere omlopen, waardoor zij de terechte winnaars werden met 5-3 (6-2)

Tot slot wil ik nog alle keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

Uitslagen;

A-klasse (6 parturen)

1e Gerwin Dijkstra (Anjum), Karel Monfils (Kimswerd)

2e Thomas Dijkstra (Berltsum), Allard van Wigheren (Berltsum)

B-klasse (12 parturen)

Winnaarsronde

1e Jesper Tolsma (Reduzum), Tjardi Hoeksma (Grou)

2e Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie), Dirk Baron (Menaam)

3e Marten Jansen (Sexbierum), Bas van Wigheren (Berltsum)

Verliezersronde

1e Chris Miedema (Sint Annaparochie), Gosse de haan (Winsum)

2e Roan Hooghiemster (Wijnaldum), Jurjen Fokkema (Harlingen)

Schooljongens winnaars A_B 14 mei Niawier Schooljongens alle winnaars 14 mei Niawier

Uitslagen kaatsen Hoesman Catering & Attractieverhuurpartij

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 13 mei is in Niawier de tweede ledenwedstrijd van het seizoen gekaatst. Dit keer alleen een wedstrijd voor de jeugdleden. De sponsor van deze partij was Hoesman Catering & Attractieverhuur uit Niawier. De weersomstandigheden waren niet super, harde wind en kou, niet ideaal kaatsweer.

Bij de welpen waren er maar 4 deelnemers. Ze kaatsten 3 keer in wisselende samenstelling, waarbij degene met de meeste eersten met de krans naar huis zou gaan. Na 3 keer kaatsen hadden Jan de Hoop en Suzanna Allema evenveel eersten en ook het aantal tegeneersten was gelijk. Besloten werd om ze allebei met een krans naar huis te laten gaan.

Bij de meisjes waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsen. Na twee omlopen hadden de parturen Aljantine Holtewes/Sjoke van der Vorst en het partuur Lutske Allema/Petra Feenstra/Gonne Sikkema evenveel eersten. In de laatste omloop moeten ze tegen elkaar. Het partuur Aljantine Holtewes cs won deze wedstrijd met 5-1 (6-0).

Ook bij de jongens waren er 4 parturen. Ook hier waren er twee parturen die hun eerste 2 wedstrijden hadden gewonnen. In de 3e omloop moesten ze tegen elkaar. Dit waren de parturen Dylan Cuperus/Hendrik Willen van der Vorst/Simon Torensma tegen Simon Jan Mol/Rutger Torensma. Het partuur Dylan Cuperus was in deze laatste wedstrijd duidelijk uit gekaatst. Het ging niet zo soepel als de vorige omlopen en ook was het ontzettend koud bij deze laatste partij. Simon Jan Mol cs wonnen deze partij met 2-5 (2-6) en gingen met de kransen naar huis.

 

Uitslagen;

Welpen (4 deelnemers)

1e Jan de Hoop en Suzanna Allema.

welpen

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Meisjes (4 parturen)

1e Aljantine Holtewes, Sjoke v/d Vorst

2e Lutske Allema, Petra Feenstra, Gonne Sikkema

winnaars meisjes 2e meisjes Jongens (4 parturen)

1e Simon Jan Mol, Rutger Torensma

2e  Dylan Cuperus, Hendrik Willem van der Vorst, Simon Torensma

winnaars jongens 2e jongens

 

Roptaboys Partij KF “De Trije Doarpen”

Niawier. Vrijdag 6 mei stond de traditionele Ropta Boys partij op het programma. Dit jaar al weer voor de 17e keer. De wedstrijd werd gesponsord door de v.v. Ropta Boys en Sport2000 uit Dokkum. Bij de senioren stonden er 7 parturen op de lijst. In de finale van de winnaarsronde stonden het partuur Rielof Jan Allema c.s. tegen Boele Terpstra c.s. Het werd een spannende finale welke pas werd beslist op een stand 5-5 (6-6) het winnende punt werd gescoord door Jan Torensma, hij sloeg de laatste bal terug in het perk.

De finale van de verliezersronde tussen Sietse Allema c.s. en Yorrick Elzinga was een walk over voor het eerstgenoemde partuur, zij wonnen met 5-0 (6-0)

Bij de jeugd werd er in 4 klassen gekaatst. Bij de jongens waren er 4 parturen. De laatste wedstrijd in de poule zou de beslissing brengen. Er waren 2 parturen met 2 gewonnen wedstrijden. Zij moesten het tegen elkaar opnemen. Dit waren de parturen R. Torensma, D. Cuperus, R. Wiersma tegen W. Cuperus, H.W. v/d Vorst. Het werd een spannende gelijkopgaande strijd welke pas werd beslist op een stand van 5-5 (6-4) in het voordeel van R.Torensma c.s.

Bij de meisjes waren er ook 4 parturen. Na 2 gespeelde wedstrijden waren er nog 2 kanshebbers voor de kransen. Dit waren de parturen S. v/d Vorst, Petra Feenstra en A. Holtewes, J. de Weger, P. Weidenaar. Doordat het partuur S. v/d Vorst ook hun 3e wedstrijd wisten te winnen gingen zij met de kransen naar huis.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Hier ging de eerste prijs naar het partuur S. Allema en R. Bandstra. Zij wonnen beide wedstrijden. De allerjongsten ¨kabouters¨ kaatsen de wedstrijd met een vaste kaats. Hier streden 4 parturen voor de prijzen. Ook hier moest de laatste wedstrijd de beslissing brengen. De parturen L. Allema, S. J. Cuperus en N. Keegstra, A. Kloostra hadden beide hun eerste 2 wedstrijden gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen elkaar. Het partuur N. Keegstra c.s. trok aan het langste eind en wonnen de partij met 3-5 (6-6).

Uitslag;

Senioren (7 parturen)

1e Rielof Jan Allema, Durk Slager, Jan Torensma.

2e Boele Terpstra, Willem de Jong, Aant Soepboer.

1e VR Sietse Allema, Rinze Visser, Richtsje Eisenga.

 

Jongens (4 parturen)

1e Rutger Torensma, Dylan Cuperus, Rick Wiersma.

2e Wybren Cuperus, Hendrik Willem v/d Vorst.

 

Meisjes (4 parturen)

1e Sjoke v/d Vorst, Petra Feenstra.

2e Aljantine Holtwes, Janna de Weger, Pietrik Weidenaar

 

Welpen (3 parturen)

1e Suzanna Allema, Richtsje Bandstra.

 

Kabouters (4 parturen)

1e Nynke Keegstra, Amarins Kloostra.

2e Laura Allema, Sanne Jeannette Cuperus.

IMG_9412-400 IMG_9534-400 IMG_9542-400 IMG_9757-400 IMG_9760-400 IMG_9762-400 IMG_9763-400 IMG_9766-400 IMG_9767-400 IMG_9771-400 IMG_9772-400 IMG_9776-400

Uitslagen Kaatswedstrijd Federatie

Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel in Niawier

Zaterdag is in Niawier bij KF De Trije Doarpen onder prima weersomstandigheden de 10e wedstrijd van de kaatscyclus over 11 wedstrijden gekaatst. Er werd gekaatst in 3 categorieën.

Bij de Dames stonden er 3 parturen op de lijst. Het partuur Margriet Wijtsma c.s. en het partuur Lisanne v/d Velde c.s. hadden beide hun eerste wedstrijd gewonnen. Hierdoor werd de laatste wedstrijd een echte finale. Het werd een ontzettende spannende finale welke pas beslist werd op de stand 5-5 (6-6) in het voordeel van het partuur Margriet Wijtsma c.s.

In de B-klas waren er 5 parturen. Er moesten 4 wedstrijden gekaatst worden dus het beloofde een lange kaatsmiddag te worden. In de 4e omloop kaatsten de parturen Adol Braaksma c.s. tegen Douwe Wierstra c.s. Het partuur Braaksma c.s. had de eerste 3 wedstrijden gewonnen, dus bij winst gingen zij met de kransen naar huis. Door nagenoeg foutloos te kaatsen wonnen zij ook hun 4e wedstrijd met 5-3 (6-6). Voor de 2e prijs waren nog 2 kanshebbers. Het partuur Douwe Wierstra c.s. en het partuur Johan Dijkstra c.s. zij hadden na 3 wedstrijden beide 17 punten. In de laatste omloop moesten zij tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijd werd met de stand 5-3 (6-2) het partuur Douwe Wierstra c.s.

In de A-klas waren er 3 parturen. Het wil met de A-klas dit jaar niet echt lukken. Veel wedstrijden in deze klasse kunnen geen doorgang vinden wegens te weinig deelname. Een reden hiervoor is dat een groot deel van de kaatsers in deze klasse de gang naar de eerste en tweede klas wedstrijden maken van de KNKB, wat natuurlijk wel positief is. Het partuur Auke Boomsma c.s. ging met de eerste prijs naar huis doordat zij hun twee wedstrijden wonnen. De meeste tegenstand kregen ze in hun 1e wedstrijd tegen het partuur van Jacob Lei c.s. deze wedstrijd werd pas beslist op een stand van 5-5 (6-2). De andere wedstrijd werd redelijk eenvoudig gewonnen met de stand 5-3 (4-6).

Volgende week is de laatste federatiewedstrijd in Morra. Dan is ook bekend wie de diverse klassementen hebben gewonnen.

Uitslagen;

Dames (3 paruren)
1e prijs Margriet Wijtsma, Femke Meindertsma, Berber Rinskje Ferwerda

1e Dames 290815

B-klas (5 parturen)
1e prijs Adol Braaksma, Oene v/d Woude, Magchiel Faber.
2e prijs Douwe Wierstra, Dirk Pieter van der Schaaf, Tjeerd Zeilinga.

2e Heren B 290815

1e Heren B 290815

A-klas (3 parturen)
1e prijs Auke Boomsma, Durk Pieter Hiemstra, Jelle Jaap Stiemsma.

1e Heren A 290815

 

Laatste ledenpartij de Trije Doarpen.

Zaterdag 15 augustus stond voor kaatsvereniging de Trije Doarpen de laatste ledenpartij op papier.

Deze partij werd gesponsord door Stucadoorsbedrijf de Ald Stjelp uit Oosternijkerk en Frequentgroep beveiligingen uit Metslawier. Doordat het voet/korfbal ook weer is begonnen  en enkele leden van onze vereniging op Knkb nivo kaatsen, was de opkomst iets minder dan voorgaande wedstrijden maar toch kon er gekaatst worden in 4 categorieën. In elke categorie waren 4 parturen en kon er in pouleverband gekaatst worden. Dit betekende dat iedereen 3 keer kon kaatsen onder prachtige weersomstandigheden.

Bij de welpen werden meerdere partijen op 5-5 6-6 verkaatst, waardoor de spanning tot de laatste slag aanwezig was. De finale ging tussen partuur Hester Torensma en Jan de Hoop en partuur Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. De partij ging lange tijd gelijk op en veel eersten werden op 6-6 beslist. Op 5-4 6-6 gaf Isabella de beslissende zitbal en zo werden zij de uiteindelijke kranswinnaars.

Bij de meisjes was 1 partuur dat er uitsprong en al hun partijen wisten te winnen. In de laatste omloop leken de dames een beetje uitgekaatst en beide partijen eindigden dan ook vlot in 5-1. Hier werden Emma Allema en Christine Spijksma de winnaars. Bij de jongens waren er 2 parturen die uitmaakten wie met de kransen naar huis gingen. Partuur Hessel Wilman en Rick Wiersma moesten in de laatste partij tegen partuur Jelmer Torensma en Rinke de Hoop  uitmaken wie de beste was. Dat deze 2 parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de uitslag. Deze partij werd pas beslist op 5-5 6-6 in het voordeel van partuur Wilman c.s.

Bij de senioren/junioren werd in 4 drietallen gekaatst. Douwe Pieter Kuiper wist met zijn opslag vele punten voor zijn partuur binnen te halen en waren oppermachtig deze middag. Samen met Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga wisten zij alle 3 partijen naar hun hand te zetten en zo konden ook zij huiswaarts met de felbegeerde kransen.

Uitslag: Welpen

1ste Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

2de Hester Torensma en Jan de Hoop

Meisjes:

1ste Emma Allema en Christine Spijksma

2de Lutske Allema en Aljantine Holtewes

Jongens:

1ste Rick Wiersma en Hessel Wilman

2de Jelmer Torensma en Rinke de Hoop

Senioren/junioren:

1ste Douwe Pieter Kuiper, Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga

2de Harald Wiersma, Bert Allema en Annemarie Jongeling

Winnaars eerste prijs!

DSC03724 DSC03722 DSC03720 DSC03718

.

Winnaars tweede prijs!

DSC03723 DSC03721 DSC03719 DSC03717

9e Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen.

alle prijswinnaars

Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen

Zaterdag 18 juli stond alweer de 9e ledenwedstrijd op het programma. Deze wedstrijd werd gesponsord door Multi Tech Service en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Doordat de vakantieperiode is aangebroken stonden er wat minder kaatsers op de lijst dan we gewend zijn. Er kon deze dag in twee jeugdcategorieën gekaatst worden.

In de B-jeugd waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsten. Dat de parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit het feit dat er van de 6 gespeelde wedstrijden er 4 pas op 5 eersten gelijk werden beslist en twee zelfs met een volle telegraaf.
Het partuur Aljantine Holtewes/Pieter Siebe Cuperus wisten al hun wedstrijden te winnen, dat dit niet een gemakkelijke opgave was bleek uit het feit dat ze twee partijen met 5-5 (6-6) wisten te winnen. De tweede prijs was voor het partuur Sjoke v/d Vorst/Gonne Sikkema.

Bij de A-jeugd stonden er ook 4 Parturen op de lijst. Hier waren 3 parturen met twee winstpartijen. Het partuur Simon Jan Mol c.s. begon moeilijk, ze verloren de eerste wedstrijd van het partuur Doeke Jan Wilma c.s. met 3-5 (2-6). Hierna twee winstpartijen voor het partuur Simon Jan Mol c.s. Het partuur Doeke Jan Wilman c.s. begon beter, zij wisten ook hun tweede partij te winnen en hadden dus een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. De laatste wedstrijd werd een broederstrijd voor de Wilmannetjes. Het partuur Hessel Wilman c.s. wist van het partuur Doeke Jan Wilman c.s. te winnen met 5-4 (6-4). Maar ondanks dit verlies ging de eerste prijs naar het partuur Doeke Jan Wilman c.s., ze hadden 1 eerst meer dan het partuur Simon Jan Mol c.s. die tweede werd.

Uitslagen;

B-jeugd
1e Aljantine Holtewes, Pieter Siebe Cuperus.

1e Bjeugd
2e Sjoke vd Vorst, Gonne Sikkema.

2e Bjeugd

A-jeugd
1e Doeke Jan Wilman, Baukje Terpstra, Hidde Torensma.

1e A-jeugd
2e Simon Jan Mol, Simon Torensma, Enno Cuperus.

2e A-jeugd

 

Uitslagen vrijgezellen partij KF De Trije doarpen.

Vrijgezellen partij KF De Trije doarpen!

Oosternijkerk. Donderdag 16 juli stond de traditionele vrijgezellenpartij op het programma. Alweer de 28e editie! Ook dit keer weer met barbecue en halve kippen. Lang was onzeker of de partij in Oosternijkerk gehouden kon worden, maar gelukkig kon er op het voetbalveld gekaatst worden.

Bij de senioren waren er 9 parturen bij de heren en 4 parturen bij de dames. Bij de heren ging de finale tussen de parturen Harald Wiersma c.s. en Jelmer Elzinga c.s. laatstgenoemd partuur wist deze spannende finale te winnen met 5-5 (2-6). De eerste prijs in de verliezersronde was voor het partuur Anne Bert Hoekstra c.s. de tweede prijs ging naar het partuur Marcel Wijtsma c.s. Bij de dames werd gekaatst in competitieverband waarbij alle parturen 3 keer moesten kaatsen. De winnaar werd het partuur Annemarie Jongeling c.s. zij wisten alle 3 wedstrijden te winnen. De tweede prijs ging naar het partuur Anke Mollema c.s.
Bij de jeugd werd er in twee categorieën gekaatst. Bij de A-jeugd waren er 8 parturen. Er werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde. In de winnaarsronde ging de eerste prijs naar het partuur Douwe Pieter Kuiper, zij wonnen de finale van het partuur Pieter Joute Meinema met 5-3 (6-6). In de verliezersronde ging de eerste plaats naar het partuur Edser Slager c.s., zij versloegen het partuur Jelmer Wijma c.s. Bij de B-jeugd stonden er 5 parturen op de lijst. Na 3 keer kaatsen waren er 2 parturen met de volle winst. Het lot koppelde de parturen in de laatste omloop tegen elkaar. Het partuur Juliette Postmus c.s. tegen Alena Boonstra c.s. eerstgenoemd partuur won met 4-5 (6-6).

Na afloop kon er nog tot in de late uurtjes gezellig worden nagepraat in de tent die geheel belangeloos beschikbaar was gesteld door Van Kammen Tenten en Catering uit Oosternijkerk.

Uitslagen;

Heren senioren
1e Jelme Elzinga, Germ Durk de Vries, Wietse Vlasman.
2e Harald Wiersma, Boele Terpstra, Remco Wijtsma.
1e VR Anne Bert Hoekstra, Jacob Durk Bergema, Marten Heeringa.
2e VR Marcel Wijtsma, Yorrick Elzinga, Wiebe Jan Jongeling.

Dames Senioren
1e Annemarie Jongeling, Rianne Faber, Baukje Terpstra.
2e Anke Mollema, Tineke Hiemstra, lize de Vries.

A-jeugd
1e Douwe Pieter Kuiper, Rick Wiersma.
2e Pieter Joute Meinema, Simon Torensma.
1e VR. Edser Slager, Hidde Torensma.
2e VR Jelmer Wijma, Tineke Terpstra.

B-jeugd
1e Juliette Postmus, Janna de Weger.
2e Alena Boonstra, Lusilla v/d Veen.

[pwaplusphp album=Vrijgezellen_partij ]

 

Uitslagen middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 8 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd waren; Kapsalon Geertje, Jan Mook, Piet de Boer, Bote Kooistra, Peter Martijn Holwerda, De gulle gever, Us Hiem, Siem Miedema, Johannes Scheepstra, Koudenberg, Rennie Meinema, Lammert van der Meulen, Tjalling Sloot (MacGyver) en Klaas de Vries.
De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. De kabouters kaatsten hun eerste wedstrijd. Er waren 7 deelnemers, 3 parturen van 2 en eentje was alleen.
Een lijn was de kaats en die moesten ze proberen voorbij te slaan. Ze leren dat ze in het perk moeten slaan, er niet op mogen slaan als de bal uit is en ze leren het keren voor de kaats. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan en voor iedere deelnemer was er een medaille.
Bij de welpen waren er 4 parturen, ook hier werd fanatiek gekaatst. Na twee omlopen waren er 2 parturen met de volle winst, Isabella Sijtsma/Suzanne Torensma en Kirsten Wiersma/Jan de Hoop. Deze parturen kaatsten in de laatste omloop tegen elkaar. Het werd een spannende wedstrijd, welke werd gewonnen door Isabella Sijtsma c.s. met 5-3 (6-6). Bij de B klasse waren er ook 4 parturen. Na twee omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de kransen. Het partuur Anne Marit v.d. Meulen/Lusilla v.d. Veen kaatsten tegen Sjoke v.d. Vorst/ Juliette Postmus. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-4) waardoor zij al hun partijen wisten te winnen een eerste werden. Het partuur Sjoke v.d. Vorst had uiteindelijk 2 eersten te weinig voor de tweede prijs. Deze prijs ging naar Aljantine Holtewes/Lutske Allema/Janiek Kloostra.
Bij de A-klasse stonden er 6 parturen op de lijst. Zij kaatsen in twee poules, waarna de nummers 1 in de finale mochten uitmaken wie er met de krans naar huis ging. De finale ging tussen de parturen Hessel Wilman/Hendrik Willem van der Vorst en Dylan Cuperus/Jan Brandsma. Het partuur Hessel Wilman c.s. won deze finale met 5-4 (6-6).

Welpen (4 parturen)
1e Isabella Sijtsma, Suzanne Torensma.
2e Kirsten Wiersma, Jan de Hoop.

B-Klasse (4 parturen)
1e Anne Marit v.d. Meulen, Lusilla v.d. Veen.
2e Aljantine Holtewes, Lutske Allema, Janiek Kloostra.

A-klasse (6 parturen)
1e Hessel Wilman, Hendrik Willem v.d. Vorst.
2e Dylan Cuperus, Jan Bandstra.

.,

[pwaplusphp album=Middenstand_jeugdpartij_8_7_15]