Helpt u ons scoren voor Score?

oliebollen

Kaatsen, harde wind grote spelbreker op 30ste vrijgezellenpartij

Harde wind grote spelbreker op 30ste vrijgezellenpartij

Oosternijkerk. Donderdag 27 juli stond alweer de 30ste vrijgezellenpartij op het programma. Ik heb de archieven er nog even op nageslagen, de eerste vrijgezellenpartij is georganiseerd in 1988 na het overleden van dhr. Kees Seepma.

De harde wind was deze 30ste editie de grote spelbreker. Het was duuidelijk dat er vandaag niet te lang aan de opslag gestaan moest worden. Opslaan, kleine kaats overhouden en dan snel naar het perk.

Bij de dames stonden er 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen hadden de parturen Esther Turkstra, Jacqueline Jongsma en Richtje Eisenga en het partuur Anke Mollema, Annemarie de Vries en Bertina Weidenaar hun eerste twee wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Het partuur Anke Mollema c.s. Won deze wedstrijd met 4-5 (2-6) en ging hierdoor met de eerste prijs naar huis.

Bij de heren kon er gekaatst worden in een A en een B klas. In de B klas stonden er 6 parturen op de lijst. Er werd gekaast in 2 poules, waarna de winnaars van elke poule nog een finale kaatsten. In poule 1 werd pas op een stand van 5-5 (6-6) beslist wie er naar de finale zou gaan. Op deze stand lukte het voorinse Jelle Weidenaar niet om de kaats voorbij te slaan. In de finale stonden de parturen Nanne Jan Post, Willem de Jong en Jan Torensma tegen het partuur Yorrick Elzinga, Simon Torensma en Hillebrand Tanja. Laatstgenoemd partuur wist deze finale te winnen met 4-5 (2-6)

In de A klasse stonden 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen waren er ook hier twee parturen die hun eerste 2 wedstrijden hadden gewonnen. Zodoende was de derde wedstrijd dus een echte finale. Deze ging tussen de parturen Theunis Torensma, Simon Jan Mol en Marcel Faber en het partuur Jan Jelle Jongsma, Douwe Pieter Kuiper en Rudy Torensma. Laatsgenoemd partuur pakte al snel een 3-0 voorsprong. Hierna kwam het partuur Theunis Torensma c.s. Nog terug tot 3-2. Het zou echter bij een spel blijven. Het partuur Jan Jelle Jongsma c.s. Won deze wedstrijd met 2-5 (2-6) en ging hierdoor met de kranzen naar huis.

Hierna kon er nog gezellig nagezeten worden in de tent welke beschikbaar is gesteld door Van Kammen en catering uit Oosternijkerk. Ook de halve kippen en de bbq vonden weer gretig aftrek.

Uitslagen

Dames

1 Anke Mollema, Annemarie de Vries, Bertina Weidenaar

2 Esther Turkstra, Jacqueline Jongsma, Richtje Eisenga

 

Heren B klas

1  Nanne Jan Post, Willem de Jong, Jan Torensma

2  Yorrick Elzinga, Simon Torensma, Hillebrand Tanja

 

Heren A klas

1  Theunis Torensma, Simon Jan Mol, Marcel Faber

IMG-20170806-WA0001 IMG-20170806-WA0002 IMG-20170806-WA0003 IMG-20170806-WA0004 IMG-20170806-WA0005 IMG-20170806-WA0006

Verslag laatste jeugdfederatie kaats wedstrijd

Jeugdfederaasjekeatsen yn Nijewier

Nijewier. Yn Nijewier stie ôfrûne woansdei de 9e en lêste jeugdfederaasje wedstryd op it programma. Yn Nijewier keatsten de jongste jongerein, yn Dokkum de âldere jongerein. Op beide fjilden, nettsjinsteande de fakansjetiid dochs wer 85 keatsers. Dan hear jo wol ris, it is 5 foar tolven mei it keatsen, tsjustere wolken boppe it keatsen, dan doar ik wol te sizzen dat yn Dongeradiel de sinne skynt. Dat is net de fertsjinste fan it federaasjebestoer, mar fan alle bestjoerders fan de ferieningen oansletten by de Federaasje Dongeradiel!

By de welpenfamkes stiene der 4 partueren op de list, dy slim oan elkoar weage wiene. Nei 2 omlopen koene noch 3 partueren de earste priis winne. Yn de lêste omloop stiene de partueren Joke de Jong en Michelle Sijtsma tsjin it partuer Richtsje Bandstra en Janieck Woude. Lêst neamd partuer hie de bêste papieren op de oerwinning troch 2 winstpartijen yn de earste 2 omlopen. Dochs waard it noch in dûbeltsje op syn kant want it partuer Joke de Jong c.s. wûn mei 5 – 3 (6-2). Hjirtroch hiene dizze beide partueren likefolle foareersten. It partuer Richtsje Bandstra c.s. gie dochs mei de earste priis nei hûs trochdat sy wat minder tjineersten hiene.

By de welpenjonges stiene der 5 partueren op de list. Om der gjin nachtwurk fan te meitsjen, waard mei spullen gelyk begûn. Ek hjir wiene de underlinge ferskillen lyts en moast de winner komme út it underlinge resultaat. It partuer Jan Willem Cuperus en Kees Sonnema waarden earste, Stijn de Hazze en Jelle Jan Dijkstra waarden twadde.

By de pupillenfamkes wiene der 6 partuer dy keatse yn 2 poules. De finale by dizze kategory waard spile tusken de partueren Jildau de Roo, Annet Haaksma en Leann Wijma tsjin it partuer Willianke Sipma, Ketsia Gruintjes en Fredau Kupers. De opslach fan it partuer Willianke Sipma c.s. wie tige deeglik. Lyts bytsje opslagballen misten it perk en it partuer Jildau de Roo c.s. hie de nedige muoite om der keatse fan te slaan. De winst yn dizze kategory gie dan ek nei Willianke Sipma c.s. sy wûnnen  mei 2 – 5 (6 – 6).

By de pupillenjonges stiene der yn it begjin 6 partuer op de list. Der wiene lykwols in trijetal keatsers dy’t him yn de dei fersint hiene. Hjirtroch moast der op ‘e nij lotte wurden en der koe dan ek pas 20 minuten letter begûn wurde. De 4 oerbleaune partueren makke der dochs noch in moaie keatsjûn fan. Der waard fanatyk, mar ek benammen sportyf keatst. 1 partuer stuts der mei kop en skouders boppe út. Dit wie it partuer Peder Dijkstra, Daniel Wouda en Albert Fûgel. Sy wonnen trije omlopen en wiene dan ek de terjrochte winner. It partuer Wybren de Jong, Hessel Veendorp en Kye van der Koai waarden twadde.

Nijwier 26072017

Verslag en foto’s kaatsen Jeugdhonk´t Hokje partij

Freonen fan it Hokje.Jeugdhonk ´t Hokje partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdagmiddag 23 juli stond ´ Hokje jeugdhonk partij op het programma. Het jeugdhonk had groots uitgepakt met de prijzen, het was prachtig weer, dus het beloofde een mooie kaatsmiddag te worden. In alle categorieën kon deze zaterdag gekaatst worden.

Bij de welpen stonden er 4 parturen op de lijst die de strijd aangingen om de felbegeerde kransen. Er waren leuke partijen te zien. De tweede prijs ging naar Richtsje Bandstra en Aukje Dijkstra. Eerste werden Jelmer Allema en Jille Jongsma.

Bij de pupillen waren er 5 parturen. Er moest dus 4 keer gekaatst worden. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd. Na 3 omlopen konden er nog 3 parturen de kransen winnen. De eerste prijs ging naar Laura Allema en Kirsten Wiersma, zij hadden 2 tegeneersten minder dan Isabella Sijtsma en Sybrant Veenstra die tweede werden.

Bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer kaatsten werd Petra Feenstra eerste. Lutske Allema werd tweede. Bij de jongens stonden er 3 parturen op de lijst. Rutger Torensma en Enno Cuperus behaalden de eerste prijs.

Bij de senioren zachte bal waren er 5 parturen. Er moesten dus 4 omlopen gekaatst worden. Na 4 keer winst ging de eerste prijs naar Tjeerd Cuperus en Catharina Zijlstra. Tweede werden Regina Sijtsma en Karin Veenstra.

Bij de senioren normale bal stonden er 9 parturen op de lijst. Hier kon gekaatst worden in een winnaars- en verliezersronde. In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen Simon Jan Mol, Jelle Weidenaar en Sietse Zijlstra en Lolke Dijkstra, Dylan Cuperus en Lise de Vries. De finale was snel klaar, Lolke van der Meulen c.s. waren uit gekaatst, winnaars werden het partuur Simon Jan Mol c.s.

In de winnaarsronde ging de derde prijs naar het partuur Andre Turkstra, Anke Mollema en Jan Torensma. De finale werd gespeeld tussen de parturen Jan Braaksma, Gre Kingma en Jappie de Vries en Tjidsger Braaksma Aebe Meindertsma en Jesse Boonstra. Eerstgenoemd partuur liep snel uit en even leek het erop dat ook deze finale niet spannend zou worden, echter kantelde de partij en wist het partuur Tjidsger Braaksma c.s. langszij te komen. De eersten gingen om en om naar de parturen en uiteindelijk hing de stand 5 – 5 (6 – 6) aan de telegraaf. Op deze stand moest Gre Kinga opslaan. Voorinse Aebe verkeek zich op deze bal en dacht dat hij voor zou gaan. De bal zat echter en zou ging de eerste prijs naar Jan Braaksma c.s.

Na afloop kregen de klassementswinnaars bij de jeugd een leuke herinneringsmedaille. De winnaars waren Dylan Cuperus, Altjantine Holtewes en Suzanna Allema. De klassementswinnaars van 2017 kregen de wisselbeker uitgereikt. Winnaars werden Pietrik Weidenaar, Rutger Torensma, Suzanna Allema en Laura Allema.

Klik op de kaatsbal voor foto’s

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

 

 

 

 

Verslag kaatsen middenstand jeugdpartij

Logo kaatsenMiddenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Woensdag 19 juli stond de jaarlijkse middenstandspartij op het programma. Deze partij wordt gesponsord door de plaatselijke middenstand uit Oosternijkerk. Alle jeugdleden mogen hier aan mee doen, ook de jongste kabouters speelden hier hun eerste wedstrijd.

 

Bij de kabouters stonden 4 parturen op de lijst. Deze categorie speelde met een vaste kaats en ruilden om de twee eersten van opslag en perk. Zo konden ze het geleerde van de afgelopen trainingen laten zien. Aan de opslag werd al heel goed gekaatst, in het perk werd door sommigen ook al flink geslagen. De eerste prijs ging naar Pieter Meindersma en Rianne Kooistra, tweede werden Wiebe Geart Dijkstra en Fokje Wiersma.

Bij de welpen stonden in eerste instantie 6 parturen op de lijst, echter 1 deelnemer moest afhaken. Hierdoor werd een partuur van 3 gevormd en moesten er 4 omlopen gekaatst worden. Uiteindelijk gingen Richtje Bandstra en Fiona Snijder met de kransen naar huis. Het drietal Marije Keegstra, Laura Allema en Meint Bosgra werd tweede en Nynke Keegstra en Sanne Jeanette Cuperus werden knap derde.

De pupillen kaatsten met het Belgisch systeem waarbij van te voren wordt vastgesteld welke parturen tegen elkaar spelen. Mochten er aan het eind van de avond twee parturen zijn die alles hebben gewonnen, volgt er nog een finale, zover zou het niet komen. Het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier wist alle partijen te winnen, zij waren ook het enige partuur dat alles won, en gingen daarom verdienstelijk met de kransen naar huis. Hester Torensma en Gerbrich Mol kaatsten 2 eerste meer bij elkaar dan Isabella Sijtsma en Pieter Allema. Hester Torensma c.s. werd hierdoor tweede en Isabella Sijtsma c.s. werden keurig derde.

Bij de jongens was het partuur Hendrik Willem v/d Vorst, Dylan Cuperus en Simon Torensma oppermachtig en wist beide beide partijen te winnen. Zij gingen met de eerste prijs naar huis.

De meisjes kaatsten 3 omlopen om de meeste eersten. Partuur Lusilla v/d Veen en Alena Boonstra wist twee keer te winnen, maar doordat ze de andere partij te dik verloren, pakten ze de tweede prijs. Partuur Aljantine Holtewes en Gonne Sikkema verloren twee keer, maar wel met  5 eersten gelijk, waardoor zij meer eersten behaalden dan partuur Lusilla v/d Veen c.s. en met de krans en envelop naar huis gingen.

Iedere deelnemer kreeg nog een mooie medaille mee naar huis als aandenken

Uitslagen:

Kabouters:

1ste Pieter Meindersma en Rianne Kooistra

2de Wiebe Geart Dijkstra en Fokje Wiersma

Welpen:

1ste Richtje Bandstra en Fiona Snijder

2de Marije Keegstra, Laura Allema en Meint Bosgra

3de Nynke Keegstra en Sanne Jeanette Cuperus

Pupillen:

1ste Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier

2de Hester Torensma en Gerbrich Mol

3de Isabella Sijtsma en Pieter Allema

Jongens:

1ste Hendrik Willem v/d Vorst, Dylan Cuperus en Simon Torensma

 

Meisjes:

1ste Aljantine Holtewes en Gonne Sikkema

2de Lusilla v/d Veen en Alena Boonstra

Klik op onderstaande afbeelding om naar de foto’s te gaan

27-8-16 Kaatsen laatste ledenwedstrijd116

Verslag kaatsen Boerenpartij

Boerenpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond 14 juli stond de inmiddels ook al weer traditionele boerenpartij op het kaatsprogramma. Deze wedstrijd wordt gesponsord door diverse boeren uit de omgeving van onze kaatsclub. Er was weer een fantastische opkomst en er kon weer in diverse categorieën gestreden worden om de felbegeerde kransen.

Bij de welpen stonden er dit keer maar liefst 7 parturen op de lijst en er kon dan ook gekaatst worden in een winnaarsronde en verliezersronde. Het aanwezige publiek kreeg diverse mooie en spannende wedstrijden te zien. In de finale stonden de parturen Laura Allema en Sanne J. Cuperus en Nynke Keegstra en Fiona Snijder. Laura Allema c.s. wonnen de finale met 5-3 (6-6). De finale van de verliezersronde werd gewonnen door Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra.

Bij de pupillen stonden er ook 7 parturen op de lijst. Hier werd het partuur Suzanna Allema en Pieter Allema winnaar. Een tweede prijs was er voor Hester Torensma en Anna Feenstra. Derde werden Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. In de verliezersronde ging de overwinning naar Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

Bij de jongens (en 1 meisje) waren er 3 partuur. Hier ging de winst naar het partuur Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra. Bij de meisjes waren er ook 3 partuur hier gingen de kransen naar Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

Ook de senioren waren weer goed vertegenwoordigd. Er kon wederom gekaatst worden in 2 categorieën. In de zachte bal categorie waren er 4 parturen. Hier ging de overwinning naar het partuur Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma. Zij wisten al hun partijen te winnen. Tweede werden Weal en Anita Cuperus.

Bij de senioren normale bal stonden ook 4 parturen op de lijst. Hier werd weer mooi gekaatst. Aan het einde van de dag ging de overwinning naar Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma, tweede werden Andre Turkstra, Dylan Cuperus en Anja Bandstra. Dan nog een opmerking. In deze categorie kaatsen een aantal kaatsers die ook heel goed in de Federatie mee zouden kunnen doen. Ik wil deze kaatsers dan ook uitnodigen om ook eens op Federatief niveau te gaan kaatsen, want daar kunnen we deze kaatsers heel goed gebruiken.

Uitslagen

Welpen:

1 Laura Allema en Sanne J. Cuperus

2 Nynke Keegstra en Fiona Snijder

1 VR Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra

 

Pupillen:

1 Suzanna Allema en Pieter Allema

2 Hester Torensma en Anna Feenstra

3 Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

1 VR Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

 

Meisjes:

1  Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

 

Jongens:

1   Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra

Senioren zachte bal

 

1 Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma

2 Weal Cuperus en Anita Cuperus

 

Senioren normale bal

1 Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma

Klik op onderstaande afbeelding om naar de foto’s te gaan

Boerenpartij

Tennisles – opfristraining – geef u op!

Tennis

IMG_1561

Verslag en foto’s van NK Kaatsen

Makkum winnaar NK schoolmeisjes

Niawier. Zaterdag werd in Niawier het NK schoolmeisjes verkaatst. Sponsor van deze wedstrijd was Rabobank Noord Oost Friesland. De wedstrijd stond onder leiding van dhr. W.A. Joustra. Om 10.00 uur begonnen 15 afdelingen aan de wedstrijd.

In de eerste omloop waren er twee spannende wedstrijden. De wedstrijd tussen Minnertsga en Scharnegoutum werd pas op een stand van 5-5 6-2 beslist in het voordeel van Minnertsga. De wedstrijd tussen Dronryp en Winsum was nog spannender. Dronryp had de mogelijkheid om op 5-5 6-6 de bal te retourneren naar het perk. Dit gebeurde niet. Er blijf een grootte kaats over, welke Dronryp vanuit het perk niet voorbij kon slaan. In de tweede omloop waren er geen spannende partijen. 

In de halve finale was de partij tussen Makkum en Sexbierum-Pietersbierum een ontzettend spannende partij. Op de stand 5-5 2-2 leek Sexbierum-Pietersbierum op een zekere 2-4 voorsprong te komen, maar bij het verdedigen van een kleine kaats glipte de bal tussen de vingers door en was het Makkum die de leiding pakte. Hierna was het Makkum die de resterende punten pakte en ging Makkum naar de finale door te winnen met 5-5 6-2. In de andere halve finale was Berlsum uit gekaatst. Zij verloren van Jirnsum met 0-5 6-6.

De finale tussen de afdelingen Makkum en Jirnsum was een spannende finale. Makkum pakte een 2-0 voorsprong door twee zitballen op 6-6 van Larissa Smink. De 2-1 was voor Jirnsum door een zitbal op 6-6. Het vierde eerst ging ook naar Jirnsum waardoor het 2-2 werd. In het 5e eerst stond Irnsum voor met 4-6, maar door 2 buitenslagen werd het 3-2 voor Makkum. Bij een stand van 4-2 was het cruciaal voor Jirnsum om aan te haken, anders zou het moeilijk worden om in het spoor van Makkum te blijven. Wederom een stand 6-6, maar ook dit eerst ging naar Makkum en werd het 5-2. Ook dit eerst was weer reuze spannend. Op de stand 4-4 sloeg Lieke van Loon de bal retour in het perk, en werd het 6-4 voor Makkum. Jirnsum wist nog een zitbal te plaatsen en werd het voor de 6e keer deze wedstrijd 6-6. Met een kaatst bij de opslag ging Makkum naar het perk. Op deze stand sloeg Lieke van Loon de bal boven en werd het NK gewonnen door Makkum.

Uitslagen;

1 Makkum (Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon, Larissa Smink)

2 Jirnsum (Senna Keulen, Foke-Jil Bakker en Marije Bodde)

3 Berltsum (Eshter de Vries, Nienke Zijlstra en Ymke Kemper)

3 Sexbierum-Pietersbierum (Sigrid Post, Judith Zuidema en Berber Bruinsma)


Cijfers NK schoolmeisjes. Eerste omloop: 1. Minnertsga – 2. Scharnegoutum 5-5 en 6-2; 3. Dronryp – 4. Winsum 5-5 en 6-6 (Winsum wint); 5. Sexbierum-Pietersbierum – 6. Reduzum 5-3 en 6-4; 7. Berltsum – 8. Morra-Lioessens 5-0 en 6-2; 9. Raerd – 10. Sint Annaparochie 1-5 en 2-6; 11. Workum – 12. Jirnsum 1-5 en 4-6; 13. Reahûs-Tûrns – 14. Bolsward 0-5 en 0-6; 15. Makkum staand nummer; Tweede omloop: 15. Makkum – 1. Minnertsga 5-1 en 6-0; 4. Winsum – 5. Sexbierum-Pietersbierum 2-5 en 2-6; 7. Berltsum – 10. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4; 12. Jirnsum – 14. Bolsward 5-2 en 6-4; Halve finale: 15. Makkum – 5. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 6-2; 7. Berltsum – 12. Jirnsum 0-5 en 6-6; Finale: 15. Makkum – 12. Jirnsum 5-2 en 6-6.

Winaars

Finalisten

alle winnaars

 

 

Verslag Ouder/kindkaatsen

Ouder/kindkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond stond het ouder/kindkaatsen op het programma bij kaatsvereniging de Trije Doarpen. Sponsor van deze wedstrijd was Weidenaar Mutitech uit Niawier. 15 Parturen hadden zich hier voor aangemeld, er werd gekaatst in 2 categorieën. Omdat het een partij is die in het teken van de kinderen staat, werd er met een grote luchtbal gekaatst. Hier ontstaat veel meer tussenspel door, waardoor de kinderen de bal gemakkelijker kunnen retourneren. De senioren konden geen directe winst behalen op de ballen geslagen door de kinderen. Een opgeslagen bal van de kinderen mocht niet boven geslagen worden en een uitgeslagen bal niet retour in het perk. De kinderen namen ook de voorbest opslag op zich. Er zaten veel spannende partijen tussen, de finale in de verliezersronde in de welpencategorie werd pas beslist op 5 – 5 6 – 6. De finale in de pupillencategorie leek een eenzijdige partij te worden die al snel in een 5 – 1 tussenstand resulteerde, maar uiteindelijk toch pas op de stand 5 – 5 6 – 4 beslist werd.

Uitslagen:

Welpen:

  1. Louis Keegstra en Marije Keegstra
  2. Aletta Keegstra en Nynke Keegstra

1 VR.  Wiebe Westra en Iwan Brouwer

Pupillen:

  1. Harald Wiersma en Isabella Sijtsma
  2. Wiebe Turkstra en Suzanna Allema

1 VR.  Jelle Weidenaar en Jacob Hendrik Heeringa

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Verslag kaatsen, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Kaatsweekend KF De Trije Doarpen

Niawier. Afgelopen weekend stonden er twee wedstrijden gepland. Op de vrijdagavond kon er alleen door de jeugd gekaatst worden. Sponsoren van deze wedstrijd waren Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Ook de allerjongsten waren deze keer van de partij. Zij konden zich vermaken met kaatsspelletjes. Er werd door iedereen fanatiek meegedaan. Aan het einde was Pieter Meindertsma de winnaar en ging met de krans naar huis. De overige deelnemers gingen ook niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een beker, een spinner en een doosje snoep. Bij de welpen waren er 4 parturen. Meestal zijn de welpen snel klaar, maar deze avond waren ze als laatste klaar. Er waren veel spannende partijen. Uiteindelijk wonnen Marije Keegstra en Aukje Dijkstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Mirte Cuperus. Bij de pupillen stonden 6 parturen op de lijst. Hier waren ook weer de nodige kanshebbers voor de kransen. De eerste prijs was voor het partuur Pieter Siebe Cuperus en Jan de Hoop. Tweede werden Isabella Sijtsma en Anna Feenstra door de winst in de laatste partij op Suzanna Allema en Kirsten Wiersma, die toch nog een derde prijs wonnen. Bij de jongens is de opkomst wat matig de laatste tijd. Er waren slechts 3 parturen. De eerste prijs ging naar het partuur Rutger Torensma en Enno Cuperus. Bij de meisjes waren 4 parturen die in een poule kaatsten. Na drie partijen gingen de kransen naar Tineke Terpstra, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. De tweede plaats was voor het partuur Aljantine Holtewes, Lusilla van der Veen en Minke Weidenaar.

De zaterdag stonde al weer de 18e Roptaboys partij. De sponsor is de v.v. Roptaboys. Op de site van de voetbalvereniging was een oproep gedaan om vooral mee te doen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven meer dan 80 kaatsers, in 8 verschillende categorieën konden deze middag met elkaar de strijd aangaan. Oude tijden herleefden en er was werkelijk geen plek op het veld waar niet werd gekaatst!

Bij de Welpen waren er 4 parturen. Ook vandaag waren de parturen weer ontzettend aan elkaar gewaagd. Na 2 omlopen konden er nog 3 parturen de eerste prijs winnen. Uiteindelijk ging de eerste  prijs naar het partuur Laura Allema en Iwan Brouwer, tweede op minder tegeneersten werd het partuur Nynke Keegstra en Aukje Dijkstra. De pupillen kaatsen in een meisjes en jongens categorie. Bij de meisjespupillen ging de eerste prijs naar het partuur Hester Torensma en Marrit de Weger. Tweede werden Suzanna Allema en Rensje Adema. Bij de jongenspupillen waren er drie parturen. Waaronder enkele debutanten. Eerste werd het partuur Jan de Hoop en Jesse Castelein.

De jongens kaatsten een individueel klassement. Aan het einde waren er toch drie winnaars. Rutger Torensma, Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma gingen allemaal met een krans naar huis. Ook bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer door elkaar loten waren Pietrik Weidenaar en Aljantine Holtwes de winnaars.

Bij de senioren waren er 3 categorieën Heren en Dames normale bal en er kon gekaatst worden met de zachte bal.

Bij de dames waren er 4 parturen. Hier gingen Johanna Bos en Gre Kingma met de kransen naar huis. Tweede werden Afke de Vries, Baukje Kroodsma en Aarushi Dijkstra.

Bij de zachte bal waren er ook weer enkele nieuwe gezichten, sommige hadden nog nooit gekaatst, maar naar een korte uitleg kon hier ook iedereen de strijd aangaan. In de finale stonden het partuur Geert van Wieren en Catharina Zijlstra tegen het partuur Germ de Hoop en Jantina Cuperus. Germ de Hoop c.s. wonnen de finale met 5-0, dit was wel enigszins geflatteerd aangezien bijna alle eersten pas op 6-6 werden beslist. Bij de heren senioren stonden er 11 parturen op de lijst. Het was een divers gezelschap, van vergane glorie naar aankomend talent. Het werd een fantastische kaatsmiddag die pas om 19.30 was afgelopen. Bij de heren waren er 3 prijzen in de winnaarsronde, deze werden gewonnen door;

  1. Sietse Allema, Pieter Allema en Durk Slager.
  2. Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Ate Piet Hoekstra.
  3. Theunis Torensma, Frans Sijtsma en Marten Heeringa.

1e VR Yorrick Elzinga, Bert Feenstra en Andre Turkstra

2e VR Rielof Jan Allema, Hendrik Feenstra en Aant Soepboer.

 

Tot slot wil iedereen bedanken die deze dag meegeholpen heeft. Speciale dank voor de bakploeg Andrew, Lolke en Ronald die de hele middag hebben staan bakken en menig persoon van een lekkere hamburger of iets anders hebben voorzien.

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan