Verslag 17 mei Jeugdfederatiekaatsen

Jeugdfederatiekaatsen Dongeradeel

Vorige week was de eerste wedstrijd van in totaal 9 wedstrijden in Peasens en Morra, woensdag 17 mei waren de kaatsers en kaatssters te gast in Ternaard en Niawier. Er stonden ook vandaag weer meer als 80 kaatsers op de velden in Niawier en Ternaard. Er kon gekaatst worden onder werkelijk fantastische weersomstandigheden. Er werd goed, fanatiek, maar bovenal sportief gekaatst. Als scheidsrechter kun je niet alles zien, maar dan werd dit door de kaatsers onderling opgelost, super!

In Niawier waren we pas na tienen klaar, partijen van anderhalf uur waren geen uitzondering. De volgende jeugdfederatiewedstrijden zullen dan ook beginnen met eersten gelijk.

Uitslagen Ternaard;

Welpenmeisjes (3 partuur)

 1. Doutsen Veendorp Ee, Amarins Kloostra Niawier
 2. Nynke Keegstra Nes, Laura Allema Niawier

Welpenjongens (4 partuur)

1 Jacob Boersma Wouterswoude, Marten Jan Koree Anjum

2 Jan Wllem Cuperus Morra, Stijn Haas Dokkum

Pupillenmeisjes (6 partuur)

1 Suzanna Allema Niawier, Willianke Sipma Ee

2 Hester Torensma Oosternijkerk, Tineke Borger Ee

Pupillenjongens (4 partuur)

1e Peder Dijkstra Hantum,  Folkert Jelmer Visser Lioessens

2e Wyberen de Jong Peassens,  Albert Vogel Lioessens

Uitslagen Niawier;

Schoolmeisjes (4 partuur)

1 Nynke de Vries Anjum, Marrit Roorda Ternaard

2 Lysanne Koree Anjum, Ingrid Wouda Ee

Schooljongens (6 partuur)

1 Almer Zijlstra Ternaard, Tiete Schregardus Dokkum

2 Jelmer Torensma Oosternijkerk, Douwe Dijkstra Morra

Meisjes (6 partuur)

1 Antje de Vries Anjum, Femke Haaksma Ee

2 Eline Koree Anjum, Aljantine Holtewes Niawier

Jongens (6 partuur)

1 Siebe Feenstra Morra, Andele Veltman Ee

2 Pieter Toren Hantum, Germer van der Weg Ternaard

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

 

Kaatsverslag autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij

OmslagfotoJeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 12 mei werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 4 categorieën deze avond. Bij de welpen stonden er 4 tweetallen op de lijst. Na 2 omlopen hadden de parturen Amarins Kloostra/ Laura Allema en Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma beiden 2 keer gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Na een spannende wedstrijd ging de overwing naar het partuur R. Bandstra c.s. met 5-3 (6-4)

Bij de pupillen waren er 5 tweetallen. Er moesten 4 omlopen gekaatst worden. Dus veel tijd tussen de partijen was er niet, om toch nog enigszins op tijd klaar te zijn. Na 3 omlopen was er nog een echte finale tussen de parturen Janiek kloostra en Marrit de Weger tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier. Lange tijd leek het er op dat het partuur van P.S. Cuperus c.s. zou winnen, maar dit was niet zo. Het partuur J. Kloostra c.s. kwam steeds beter in de partij en werkten hun achterstand weg, mede geholpen door de tegenstanders die wat fouten gingen maken. Partuur J. Kloostra c.s. ging uiteindelijk met de krans naar huis door met 5-5 (6-4) te winnen.

Bij de meisjes waren er slechts 3 parturen op de lijst. Jammer! hier kan de deelname wel wat hoger. Mocht je als meid graag willen kaatsen word lid van onze vereniging en je kunt ieder weekend kaatsen. Hier gingen de kransen naar Aljantine Holtewes en Alena Boonstra, zij wonnen hun beide wedstrijden toch wel afgetekend.

Bij de jongens stonden er ook 4 tweetallen op de lijst. Na twee omlopen kaasten sprongen er twee parturen uit. Deze parturen moesten ook hun laatste wedstrijd tegen elkaar. Dit waren de parturen Siebe Feenstra / Frans Postmus tegen Jelmer Torensma / Hendrik Willem van der Vorst. Eerstgenoemd partuur won deze onderlinge strijd in 5-3 (6-6).

Uitslagen

Welpen:

1 Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma.

2 Amarins Kloostra en Laura Allema.

Pupillen:

1 Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

2 Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier.

3 Hester Torensma en Gerbrich Mol.

Meisjes:

1  Aljantine Holtewes en Alena Boonstra.

Jongens:

1  Siebe Feenstra en Frans Postmus.

2  Jelmer Torensma en Hendrik Willem van der Vorst

Via onderstaande knop ga je naar de foto’s van de prijs uitreiking.

Klik knop

 

Start kaatstrainingen

training

Op donderdag 11 mei starten de kaatstrainingen weer. De jongsten tot van 6 tot 8 jaar worden getraind door Lutske Allema van 18.30 tot 19.15.

De categorie 8 t/m 12/13 jaar wordt dit jaar getraind door Boele Terpstra. Boele is gediplomeerd kaatstrainer en heeft zelf veel ervaring. Ook deze categorie start om 18.30. Afhankelijk van de grote van de groep blijft dit 1 of worden dit 2 groepen. De bijdrage voor de trainingen zal ook dit jaar weer 10 euro zijn, graag betalen op de …eerste training.

Helaas is er praktisch geen respons gekomen op de trainingen voor de oudste jeugd, voor deze categorie zal er dan ook geen training zijn…..

De eerste jeugdpartij is op vrijdagavond 12 mei 17.30 uur. De volledige wedstrijdlijst volgt binnenkort

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering

Datum: 16 maart 2017
Tijd     : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:Aftredend en niet herkiesbaar : Sjouke Basteleur
  het bestuur draagt voor: Jan Dijkstra

(Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering gemeld
worden bij de voorzitter)

10. Mededelingen van het bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.

Aardappelactie Ropta Boys

A.s. dinsdag is de aardappelverkoop van de Ropta Boys weer.
Dit jaar werken ze niet met een bestellijst, maar worden de aardappelen direct geleverd

De verkoop start om 18.00 uur vanaf Nij Sion.

Ropta boys aardappelen verkoop 2016

Burendag 2016

Burendag...wat doe jij

De burendag is weer nabij: dit jaar is dat zaterdag 24 en zondag 25 september.

Op de site van het oranjefonds is te lezen dat er in Niawier twee buurten meedoen.
Zie het kaartje hieronder.

Burendag 2016De bewoners van de Singel gaan barbecueën en iets doen aan de groenvoorziening.
De Siercksmawei/Grytmanswei gaan gezamenlijk rond de koffietafel zitten. Aansluitend gaan zij een jeu-de-boules partijtje spelen. Bij regen worden de jeu-de-sjoel-bakken tevoorschijn gehaald. Op een later tijdstip zullen er ook nog bloembollen gepland worden.

spreukentegel_Beter_een_goede_buur_dan_een_verre_vriend

Verslag Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel.

Kranswinnaars federatie Niawier

Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel in Niawier

Zaterdag is in Niawier bij KF De Trije Doarpen onder prima weersomstandigheden de 10e  wedstrijd van de kaatscyclus over 11 wedstrijden gekaatst. Er werd gekaatst in 3 categorieën.

Bij de Dames stonden er 4 parturen op de lijst. De strijd om de kransen ging tussen de parturen Alie Kuiper, Amarins Meindertsma en Gryte Hoekstra tegen het partuur Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma en Johanna Bos. Beide parturen hadden hun eerste wedstrijden gewonnen en mochten in een onderlinge wedstrijd uitmaken wie er met de eerste prijs naar huis ging. Het partuur Metsje Zijlstra – Sipma c.s. wist deze wedstrijd met 5-2 (6-2) te winnen.

In de B-klas stonden er 6  parturen op de lijst. Er werd in 2 poules gekaatst. De finale ging tussen de parturen Jan Dijkstra, Peter Groen en Jan Pieter Hovinga tegen het partuur Marten Groen, Sietze Allema en Dirk Pieter van der Schaaf. Het partuur Jan Dijkstra c.s. wist een snellen voorsprong te nemen en het leek er dan ook op de de finale snel afgelopen zou zijn. Het partuur Marten Groen c.s. overleefde de ene matchpoint na de andere. Het werd uiteindelijk zelfs weer 5 eersten gelijk. In het laatste eerst maakte het partuur Marten Groen c.s. geen fouten en werden ze dan toch nog de winnaar met de eindstand 5-5 (6-2). Er was nog een derde prijs voor het partuur Douwe Wierstra, Sytze Aagjes en Siemen Zeilinga.

In de A-klas stonden er maar 5 deelnemers op de lijst. Deze kaatsers werden 3 keer door elkaar geloot waarbij een iedere voor zichzelf kaatste. Met 3 overwinningen ging de eerste prijs naar Gerben Hein Wijtsma. De tweede prijs was voor Sjouke Hijlkema.

Volgende week is de laatste federatiewedstrijd in Morra. Dan wordt ook bekend wie de diverse klassementen hebben gewonnen.

Uitslagen:

Dames (4 parturen)

1  Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma, Johanna Bos

2  Alie Kuiper, Amarins Meindertsma, Gryte Hoekstra

 

B-klas (6 parturen)

1  Marten Groen, Sietze Allema, Dirk Pieter van der Schaaf

2  Jan Dijkstra, Peter Groen, Jan Pieter Hovinga

3  Douwe Wierstra, Sytze Aagjes, Siemen Zeilinga.

 

A-klas (5 deelnemers)

1 Gerben Hein Wijtsma

2 Sjouke Hijlkema