Kaatsen; verslag ingelast ”wilde” partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 26 juni stond wederom een “wilde” partij op het programma. Na de ingelaste partij van vorige week, wilden de meeste senioren vandaag weer kaatsen. Hierdoor stonden er vandaag 13 parturen van 2 op de lijst. 6 In de A klasse en 7 in de B klasse

Er werd gekaatst met een luchtbal, zonder kaatswant. Kaatsen met deze bal, geeft veel meer tussenspel en is toegankelijk voor iedereen. Vandaag deden wederom veel senioren mee die normaal nooit kaatsen. Dit gaf leuke partijen en vooral heel veel plezier. In de A klasse werd in 2 poules gekaatst. In poule A ging partuur Jack v/d Vorst en zoon Hendrik Willem v/d Vorst met 2 winst partijen naar de finale en in poule B werden Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus de winnaar met 14 eersten. De finale was lang spannend, bijna alle eersten werden op 6-6 verkaatst. Partuur v/d Vorst trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 5-3 6-6. In de B klasse werd gekaatst met een winnaars -en verliezersronde. Hier nam partuur Tjeerd Cuperus en Jannie Allema het op in de finale tegen partuur Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus. Partuur Sijtsma c.s. wist deze finale naar zijn hand te zetten, en ging met de kransen naar huis. In de verliezersronde werd nog een spannende partij op 5-5 6-6 gespeeld tussen de parturen Durk Allema en Jelly Westra tegen Tineke Terpstra en Dineke Kloostra. Jelly Westra wist op deze stand een zitbal te plaatsen en kreeg hiermee een plek in de finale. Hier namen ze het op tegen partuur Germ de Hoop en Pietrik Weidenaar dat een staand nummer had. Hier werden de winnaars partuur Allema c.s. De partij werd gesponsord door RJL Bouw uit Niawier en 2 anonieme sponsoren. De Jumbo uit Dokkum sponsorde nog een aantal appeltaartjes voor de winnaars. Volgende week vrijdag staat voor de senioren het straatkaatsen op het programma in Oosternijkerk bij het jeugdhonk en voor de jeugd is er een ledenpartij in Niawier.

Uitslagen:

A-klas (6 parturen)

 1. Hendrik Willem van der Vorst en Jack van der Vorst.
 2. Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus.

B-klas (7 parturen)

 1. Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus.
 2. Tjeerd Cuperus en Jannie Allema.

1e VR  Durk Allema en Jelly Westra

1e A(1) 2e A(1) 1e B(1) 2e B(1) 1e vr

Verslag ledenkaatsen, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 19 juni stond er een spontane wedstrijd op het programma. Deze wedstrijd stond niet op de kalender, maar vorige week waren er een groot aantal senioren kaatsers die ook dit weekend weer wilden kaatsen. Spontaan diende zich ook een sponsor voor deze wedstrijd aan, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra.

De opkomst voor deze wedstrijd was fantastisch, 12 parturen verdeeld over een A en een B klasse. Het is alweer even geleden dat wij zoveel seniorenkaatsers op de lijst hadden.

In de B-klasse werd gekaatst met de zachte bal. Het voordeel van het kaatsen met de zachte bal is dat het iets langzamer gaat en deze bal altijd een goede stuit geeft. Het begrip zachte bal is betrekkelijk, na een aantal omlopen kaatsen, waren er toch wel een aantal kaatsers die de bal toch niet zo zacht meer vonden, en wel wat last van de handen kreeg.

Er stonden 6 parturen op de lijst, die in twee poules kaatsten. In poule 1 ging het partuur Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus naar de finale. Zij wonnen beide poulewedstrijden. In poule 2 werden Antje Allema en Regina Sijtsma de finalist.

De parturen Durk Allema en Tine Torensma speelden tegen Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma om de derde prijs. Het partuur Sijtsma c.s. won deze wedstrijd met 5-1 (4-6). De finale tussen de parturen Cuperus c.s. en Allema c.s. werd een spannende partij. Tot 4 eersten gelijk was het een gelijkopgaande strijd. Hierna was het gedaan met Cuperus c.s. Ze konden de ballen van Regina Sijtsma niet meer tot kaatsen verwerken, en dan gaat het snel. Allema c.s. won uiteindelijk met 4-5 (4-6).

In de A-klasse waren er ook 6 parturen. De finale werd gespeeld tussen de parturen Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra tegen het partuur Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma. Het partuur Allema c.s. won deze finale met 5-1 (6-2). De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen Rielof Jan allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra tegen het partuur Esther Turkstra, Pieter Allema en Lex Meinema. Eerstgenoemd partuur werd derde.

Uitslagen

B-klasse (6 parturen)

 1. Antje Allema en Regina Sijtsma.
 2. Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus.
 3. Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma.

A-klasse ( 6 parturen)

 1. Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma.
 2. Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra.
 3. Rielof Jan Allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra.

1e A 2e A 2e B 3e B 1e A

Verslag ledenkaatsen.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 11 juni konden deze keer alle categorieën kaatsten. De wedstrijd werd gesponsord door A.C. Mol uit Niawier en Kuiper autorijschool uit Oosternijkerk. Bij de senioren stonden in eerste instantie 5 parturen op de lijst, maar 4 omlopen kaatsen leek de meeste geen goed idee. Er kon gelukkig een 6e partuur gevonden worden zodat er in 2 poules van drie gekaatst kon worden. Bij de senioren ging de finale tussen de parturen Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager tegen het partuur Simon Jan Mol, Jaap Wieb Torensma en Aebe Meindersma. De finale werd een echte Torensma broederstrijd. Het partuur Jan Torensma c.s. won deze finale met 5-4 6-6.

Bij de kabouters stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gekaatst en iedere week gaat het beter. Het partuur Antsje Wiersma en Fiona Snijder werden met drie overwinningen eerste.

Bij de welpen waren er ook 4 parturen. Na 2 omlopen waren er nog 2 kanshebber voor de eerste prijs. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Geertje Wiersma en het partuur Hester Torensma en Richtsje Bandstra. Het partuur Torensma c.s. zou dan wel de laatste wedstrijd moeten winnen van het partuur Allema c.s. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd. Maar de overwinning ging naar het partuur Allema c.s. met 5-4 6-6, hierdoor hadden ze drie overwinningen en gingen ze met de kransen naar huis.

Bij de meisjes stonden er ook 4 parturen op de lijst. Bij de meisjes stonden de parturen die 2 keer hadden gewonnen in de laatste omloop tegen elkaar, zodoende toch een echte finale. Dit waren de parturen Aljantine Holtewes en Lutske Allema tegen het partuur Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar. Laatstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-3 6-6 en werden dus eerste.

Dan als laatste de categorie jongens en Corina. Hier dit keer maar 3 parturen op de lijst. Wel 2 spannende partijen in de 2e omloop werd de wedstrijd tussen het partuur Rutger Torensma en Simon Torensma en Edser Slager en Corina Tjeerdsma pas beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Slager c.s. De derde wedstrijd zou de uiteindelijke winnaar opleveren. Ook deze partij ging bijna ¨All the way¨ Het partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Enno Cuperus streden tegen het partuur Edser Slager en Corina Tjeerdsma. Het partuur Van der Vorst c.s. won deze partij met 5-5 6-6.  Zo kwam er weer een einde aan een mooie kaatsmiddag, met fantastisch kaatsweer.

Uitslagen;

Kabouters (4 parturen)

1 Antsje Wiersma en Fiona Snijder

2 Michelle Sijtsma en Sanne Jaenette Cuperus

1_kabouters

Welpen (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Geertsje Wiersma

2 Hester Torensma en Richtsje Bandstra

1_welpen

Meisjes (4 parturen)

1 Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar

2 Aljantine Holtewes en Lutske Allema

1_meisjes

Jongens en Corina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus.

1_jongens

Senioren (6 parturen)

1 Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager.

2 Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Aebe Meindertsma

1_senioren

 

Verslag Jeugdkaatsen Allema en van der Meulen partij.

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 27 mei konden de jeugdleden alweer hun vierde wedstrijd van het seizoen kaatsen. De wedstrijd werd gesponsord door bouwbedrijf P. Allema bv en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Er kon deze avond in 3 categorieën gekaatst worden.

Bij de welpen/pupillen stonden 6 parturen op de lijst welke in twee poules van drie kaatsten. In de eerste poule werd een ontzettend spannende wedstrijd verkaatst tussen de parturen Jarno Cuperus en Rensje Adema tegen het partuur Kirsten Wiersma en Hester Torensma. De winnaar van deze partij zou naar de finale gaan. Deze twee parturen waren ontzettend aan elkaar gewaagd, dit bleek ook wel aan de uitslag ¨met alles aan de hang¨ werd de wedstrijd in het voordeel van het partuur Jarno Cuperus gewonnen. De andere finalist werd het partuur Suzanna Allema en Gerbrich Mol. Zij wonnen hun beide poulewedstrijden. De finale werd uiteindelijk gewonnen door het partuur Suzanna Allema c.s. met de stand 3-5 (0-6). De derde prijs ging naar het partuur Kirsten Wiersma en Hester Torensma door winst op het partuur Kristine Gardenier en Geertje Wiersma.

De schoolmeisjes waren met 4 parturen vertegenwoordigd. Ook hier werd weer fanatiek gekaatst. Er waren enkele spannende partijen te zien. Na twee omlopen waren er nog 3 parturen die de kransen konden winnen. Het partuur partuur Aljantine Holtewes en Pietrik Weidenaar hadden de beste papieren voor de krans. Zij hadden hun eerste wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd speelden zij tegen het partuur Sjoke van der Vorst en Lutske Allema. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-6). De tweede prijs ging naar het partuur Petra Feenstra en Eline Boonstra, zij wonnen hun laatste wedstrijd tegen Janna de Weger en Emma Allema.

Bij de schooljongens/jongens/meisjes stonden ook 6 parturen op de lijst. In poule 1 gingen Simon Jan Mol en Frans Postmus overtuigend naar de finale met twee gewonnen wedstrijden. In poule 2 zou de finalist komen uit de wedstrijd tussen de parturen Siebe Feenstra en Rutger Torensma en het  partuur Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus. Eerstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-1 (6-0). De finale was het bekijken meer dan waard. De parturen hielden elkaar lang in evenwicht. Uiteindelijk was het partuur Siebe Feenstra c.s. die aan het langste eind trok, zij wonnen met 5-4 (6-6). De derde prijs werd gewonnen door het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma. Zij wonnen van het partuur Edser Slager en Tineke Terpstra met 5-5 (6-2).

Volgende week is er geen ledenkaatsen in Niawier. Op de vrijdagavond zijn we dan druk bezig om het veld klaar te maken voor de KNKB wedstrijd heren hoofdklasse uitnodiging welke op zaterdag 4 juni gekaatst wordt. We hopen deze dag op mooi weer en veel kaatsliefhebbers. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Uitslagen;

Welpen (6 parturen)

1 Suzanna Allema, Gerbrich Mol

2 Jarno Cuperus, Rensje Adema

3 Kirsten Wiersma, Hester Torensma

Schoolmeisjes (4 parturen)

1 Aljantine Holtewes, Pietrik Weidenaar

2 Petra Feenstra, Eline Boonstra

Schooljongens/meisjes/jongens (6 parturen)

1 Siebe Feenstra, Rutger Torensma

2 Simon Jan Mol, Frans Postmus

3 Dylan Cuperus, Jelmer Torensma

[pwaplusphp album=6290429968509345985]

Sion Sjongers, seizoen afsluitend uitje.

 

De-Pleats-BurgumOp woensdag 18 mei was onze laatste avond van het seizoen en dan is het de gewoonte om een gezellige avond met elkaar te hebben.

Zo gezegd zo gedaan…… Maaike en Maaike hadden een leuk programma opgezet. Om 17 uur moesten we ons verzamelen bij Nij Sion waarna we vertrokken naar “de Pleats” in Burgum, ikzelf was er nog nooit geweest en verbaasde mij dan ook over de ruimtes die beschikbaar waren. Wij werden hartelijk welkom geheten en moesten “troch de skuorre” naar  “de Opkeamer”   Prachtig wat een mooie “Pleats”   en het gezellige was dat we met z’n allen in 1 kamer konden zitten.  Er zijn heel wat verhalen over de tafel gegaan, wat ik niet allemaal ga vertellen maar gezellig was het wel!   Na 3 soorten soep (ik heb er 2 van geproefd, die waren echt heerlijk) werd het vlees opgediend,  tijdens het opdienen waren er  5 gastheren/dames aanwezig, dit vond ik zeer bijzonder, meestal heeft bij zo’n grote groep de 1 het eten bijna op en moet de andere nog beginnen. Maar door het aantal en de snelheid waarmee deze dames en heren werkten konden wij met zn allen aan het diner. Na het eten mochten we kiezen voor  ijs of koffie en jawel door een opmerking  over een bonbon erbij zou lekker zijn kwam vervolgens de gastheer met een schaal vol bonbons voor de koffiedrinkers, wat natuurlijk voor de nodige hilariteit zorgde.   Na het afrekenen door onze penningmeester Wim konden we onze weg vervolgen want het streekmuseum / volkssterrenwacht stond nog op het programma. Ook dit was nieuw voor mij en zeker een aanrader om eens langs te gaan alleen zou ik het niet na een diner van de pleats doen want dan ben je zo overvol dat je eigenlijk je aandacht er moeilijk bij kunt houden en bijna in slaap sukkelt als er een sterrenhemel verhaal wordt verteld in een donkere kamer met een prachtige powerpoint presentatie. (zelf had ik er niet veel moeite mee maar er waren een paar die de ogen bijna niet open konden houden )

Ik verbaasde mij erover dat er een aantal leden bijzonder veel van het sterren en planeten heelal  afwisten, hier ben ik dus geen  “stjer” in maar vond het wel interressant.  Na de uitleg  mochten we het museum bewonderen waar hele mooie oude dingen in stonden / lagen.  Oude suikerlepels, rjimme (room) lepels, kralentasjes, oud speelgoed, oude kleding enz.

Omdat de klok  wel doortikte werden we uitgenodigd om de koepel met “de sterrenkijker” te bewonderen, wat een prachtige ruimte en het zal ook heel bijzonder zijn als de koepel echt open gaat denk iik.  Kortom,  een waardevolle en gezellige avond om op terug te kijken!

Bedankt dames voor het organiseren en hierbij wens ik iedereen een fijne vakantie toe, niet vergeten om zo nu en dan even een lied  te zingen om de stem soepel te houden!  Tot na de vakantie!

Groeten,

Annemarie Wiersma

IMG_3938IMG_3940 IMG_3943 IMG_3945 IMG_3944

streekmuseum volkssterrenwacht bergum

Verslag Jeugdkaatsen Frequent beveiliging partij.

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 20 mei is in Niawier de derde ledenwedstrijd van het seizoen gekaatst. Ook deze keer een wedstrijd voor alleen de jeugdleden. De sponsor van deze partij was Frequent beveiliging uit Metslawier. De deelname was deze avond iets minder, maar dit had te maken met o.a. de wandeltocht in Metslawier. Gelukkig kon er onder uitstekende weersomstandigheden gekaatst worden

Bij de welpen waren er 4 deelnemers. Ze kaatsten 3 omlopen in wisselende samenstelling. Na 3 omlopen kaatsen had Suzanna Allema al haar 3 wedstrijden gewonnen en ging met de krans naar huis. Tweede werd Jarno Cuperus.

Bij de meisjes waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsen. Na twee omlopen hadden de parturen Aljantine Holtwes, Eline Boonstra, Emma Allema en het partuur Janna de Weger, Nel Bakker, Iris Hoekstra hun eerste 2 wedstrijden gewonnen. De laatste omloop kaatsten ze tegen elkaar, waarbij de winnaar dus met de eerste prijs naar huis zou gaan. Deze twee parturen waren aan elkaar gewaagd. Het partuur Janna de Weger c.s. won deze wedstrijd met 5-4 (6-0).

Ook bij de jongens waren er 4 parturen. Ook hier waren er twee parturen die hun eerste 2 wedstrijden hadden gewonnen. In de 3e omloop moesten ze tegen elkaar. Dit waren de parturen Simon Jan Mol, Corina Tjeerdsma en Hendrik Willen van der Vorst, Rick Wiersma. Door een blessure aan zijn hand ging de opslag bij Hendrik Willem moeizaam. Ze verloren dan ook kansloos van het partuur van Simon Jan Mol c.s. met 5-0 (6-4). Hierdoor was het nog maar de vraag of het partuur Hendrik Willem van der Vorst c.s. tweede zou worden. Zij waren afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Doordat Wybren Cuperus en Dylan Cuperus hun laatste wedstrijd wonnen werden zij tweede.

Uitslagen;

Welpen (4 deelnemers)

1e Suzanna Allema.

2e Jarno Cuperus.

 

Meisjes (4 parturen)

1e Janna de Weger, Nel Bakker, Iris Hoekstra

2e  Aljantine Holtwes, Eline Boonstra, Emma Allema

 

Jongens (4 parturen)

1e  Simon Jan Mol, Corina Tjeerdsma

2e  Wybren Cuperus,Dylan Cuperus

[pwaplusphp album=6287872469785381761]

 

Roptaboys Partij KF “De Trije Doarpen”

Niawier. Vrijdag 6 mei stond de traditionele Ropta Boys partij op het programma. Dit jaar al weer voor de 17e keer. De wedstrijd werd gesponsord door de v.v. Ropta Boys en Sport2000 uit Dokkum. Bij de senioren stonden er 7 parturen op de lijst. In de finale van de winnaarsronde stonden het partuur Rielof Jan Allema c.s. tegen Boele Terpstra c.s. Het werd een spannende finale welke pas werd beslist op een stand 5-5 (6-6) het winnende punt werd gescoord door Jan Torensma, hij sloeg de laatste bal terug in het perk.

De finale van de verliezersronde tussen Sietse Allema c.s. en Yorrick Elzinga was een walk over voor het eerstgenoemde partuur, zij wonnen met 5-0 (6-0)

Bij de jeugd werd er in 4 klassen gekaatst. Bij de jongens waren er 4 parturen. De laatste wedstrijd in de poule zou de beslissing brengen. Er waren 2 parturen met 2 gewonnen wedstrijden. Zij moesten het tegen elkaar opnemen. Dit waren de parturen R. Torensma, D. Cuperus, R. Wiersma tegen W. Cuperus, H.W. v/d Vorst. Het werd een spannende gelijkopgaande strijd welke pas werd beslist op een stand van 5-5 (6-4) in het voordeel van R.Torensma c.s.

Bij de meisjes waren er ook 4 parturen. Na 2 gespeelde wedstrijden waren er nog 2 kanshebbers voor de kransen. Dit waren de parturen S. v/d Vorst, Petra Feenstra en A. Holtewes, J. de Weger, P. Weidenaar. Doordat het partuur S. v/d Vorst ook hun 3e wedstrijd wisten te winnen gingen zij met de kransen naar huis.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Hier ging de eerste prijs naar het partuur S. Allema en R. Bandstra. Zij wonnen beide wedstrijden. De allerjongsten ¨kabouters¨ kaatsen de wedstrijd met een vaste kaats. Hier streden 4 parturen voor de prijzen. Ook hier moest de laatste wedstrijd de beslissing brengen. De parturen L. Allema, S. J. Cuperus en N. Keegstra, A. Kloostra hadden beide hun eerste 2 wedstrijden gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen elkaar. Het partuur N. Keegstra c.s. trok aan het langste eind en wonnen de partij met 3-5 (6-6).

Uitslag;

Senioren (7 parturen)

1e Rielof Jan Allema, Durk Slager, Jan Torensma.

2e Boele Terpstra, Willem de Jong, Aant Soepboer.

1e VR Sietse Allema, Rinze Visser, Richtsje Eisenga.

 

Jongens (4 parturen)

1e Rutger Torensma, Dylan Cuperus, Rick Wiersma.

2e Wybren Cuperus, Hendrik Willem v/d Vorst.

 

Meisjes (4 parturen)

1e Sjoke v/d Vorst, Petra Feenstra.

2e Aljantine Holtwes, Janna de Weger, Pietrik Weidenaar

 

Welpen (3 parturen)

1e Suzanna Allema, Richtsje Bandstra.

 

Kabouters (4 parturen)

1e Nynke Keegstra, Amarins Kloostra.

2e Laura Allema, Sanne Jeannette Cuperus.

IMG_9412-400 IMG_9534-400 IMG_9542-400 IMG_9757-400 IMG_9760-400 IMG_9762-400 IMG_9763-400 IMG_9766-400 IMG_9767-400 IMG_9771-400 IMG_9772-400 IMG_9776-400

Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer”

Logo

 

nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Datum: Woensdag 23 maart 2016
Tijd     : 20.15 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting :
  voorstel om de ledenkorting te verhogen naar € 700,00
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:Aftredend en niet herkiesbaar : Trienke Zijlstra en Gosse Veenma
 10.  Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.

www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Opening nieuwe kantine TC Metslawier eo.

 

TC Metslawier

….

TC Metslawier - a

Wist u dat…………..

Wist u dat de buurtvereniging M.A.G. destijds hun eigen site hadden?

In overleg kunt u/je hier nu wat foto’s van één van de activiteiten van destijds zien.

Het betreft Buurtavondje zaterdag 14-01-2006

Naamloos

Klik op bovenstaande om de tekst beter te kunnen lezen.

[pwaplusphp album=BuurtavondjeZaterdag14012006]