Thuiszorg Het Friese Land ondersteunt u!

Logo het frieseland

 

 

 

De zorg rondom het ouder worden is volop in beweging. Werd men voorheen gestimuleerd om te gaan wonen in een verzorgingshuis, nu worden mensen gestimuleerd om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen.
Blijven wonen in je eigen vertrouwde omgeving, vaak met ondersteuning door familie en mantelzorgers.

Thuiszorg Het Friese Land ondersteunt u
Geregeld komt het voor dat ondersteuning door familie en de mantelzorgers niet meer toereikend is of dat zij overbelast raken. Dat is vaak het moment dat thuiszorg wordt ingeschakeld. Maar ook na terugkeer uit het ziekenhuis of na een revalidatie periode elders. Krijgt u een indicatie voor zorg, dan wordt deze zorg volledig vergoed. Dit geldt voor jonge en oudere mensen. Thuiszorg het Friese Land staat dan dag en nacht voor u klaar.

Alle zorg thuis
Thuiszorg Het Friese Land onderscheidt zich van andere thuiszorgaanbieders door het bieden van alle zorg in de thuissituatie, zoals:
. persoonlijke verzorging en verpleging
. dag en nachtzorg
. begeleiding bij chronische ziekten
. specialistische verpleging
. palliatieve zorg
. gezinsondersteuning
. thuisbegeleiding
. personenalarmering
. zorg op afstand
. ledenservice
. cursussen
. 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8864
Zorg wanneer u wilt
Wij werken met kleine teams die bestaan uit verzorgenden (IG) en wijkverpleegkundigen die u thuis helpen bij uw persoonlijke verzorging in de breedste zin. Wij doen dit veelal in samenwerking met familie en mantelzorgers. Ook werken we samen met andere professionele zorgaanbieders. Wij bieden zorg wanneer u dat wilt: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en ‘s nachts. Wij zijn één van de weinige thuiszorgorganisaties die nachtzorg bieden. Ieder mens is uniek en niemand is gelijk, daar stemt Thuiszorg Het Friese Land de zorg op af. Dit doen wij op een manier die u prettig vindt.
Ledenservice
Als lid van Het Friese Land kunt u gebruik maken van activiteiten, cursussen, informatie en service op het gebied van gezondheid, comfort, ontspanning, preventie, veiligheid en onderhoud van huis en tuin. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg in uw omgeving.

Het Friese Land Voor Leden biedt u een veelheid aan mogelijkheden, acties en aantrekkelijke kortingen voor slechts € 19 per jaar. U krijgt o.a. 6 % korting op u ziektekostenverzekering van De Friesland en Univé. Zo heeft u het lidmaatschap snel terugverdiend. Iedereen kan lid worden, ook als je nog geen zorg nodig hebt.

Bereikbaarheid
Wij zijn dag en nacht bereikbaar op 0900-8864. Dit nummer kunt u ook bellen als u lid wilt worden van Thuiszorg Het Friese Land.
Voor meer informatie belt u bovenstaand nummer of raadpleeg onze site www.thfl.nl

 

Uitslag jaarlijkse teatsen.

Zaterdag 27 juni stond in Niawier jaarlijkse teatsen op het programma. Deze partij wordt traditiegetrouw gesponsord door AC Mol assurantie en administratiekantoor. 12 Leden en niet leden hadden zich opgegeven voor dit spektakel waardoor er 4 parturen gevormd konden worden. Teatsen wordt volgens dezelfde regels als het kaatsen gespeeld alleen mag de bal niet in één keer boven geslagen worden en wordt er ieder eerst van opslag gewisseld. Partuur Sietse Allema, Tineke Terpstra en Rudi Torensma en partuur Durk Slager, Annemarie Jongeling en Piet Torensma wisten beide de eerste 2 wedstrijden te winnen waardoor het in de laatste omloop tot een echte finale kwamen. Durk Slager liet geweldig opslagwerk zien, maar kon niet voorkomen dat partuur Sietse Allema c.s al snel uitliep door degelijk opslagwerk. Hierdoor werd het een enigszins eenzijdige finale die gewonnen werd door laatst genoemde partuur met 5-2 (6-4)

1e prijs: Sietse Allema, Tineke Terpstra en Rudi Torensma
2e prijs: Durk Slager, Annemarie Jongeling en Piet Torensma

1e prijs Teatsen

2e prijs Teatsen

Foto’s 24 juni Federatie_Kaatsen

Bron RTV-NOF
Woensdag 24 juni werd er door 97 kaatsers in 7 categorieën gekaatst op´t Mearsfjild in Niawier. Een fantastische opkomst! Het wordt dan wel passen en meten om alle wedstrijdvelden kwijt te kunnen, en ook het materiaal is dan niet altijd toereikend. Maar gelukkig zijn er altijd andere verenigen bereid om hun materiaal beschikbaar te stellen.

Er kon gekaatst worden onder prima weersomstandigheden en er werd door de jeugd fanatiek gestreden om de prijzen. Bij de welpenjongens waren er 4 kranswinnaars, normaal gesproken wordt er door loting beslist wie er dan naar huis gaat met de kransen, maar in samenspraak met het Federatie jeugdbestuur werd besloten om 4 kransen in deze categorie uit te rijken.

Uitslagen:

Welpenjongens (6 parturen)
1e Jarno Cuperus, Peder Dijkstra, Jan Bandstra, Hessel Veendorp
2e Dennis Hovinga, Folkert Jelmer Visser

Welpenmeisjes (4 parturen)
1e Anna Zijlstra, Tineke Borger
2e Lolkje de Jong, Janiek Kloostra

Pupillenjongens (4 parturen)
1e Bauke Toren, Marco Wouda
2e Almer Zijlstra, Cees Zeilinga

Pupillenmeisjes (6 parturen)
1e Geertje Bijlsma, Petra Feenstra
2e Nynke de Vries, Marit Bakker

Schooljongens (8 parturen)
1e Sytse Koree, Jorn Hoekstra
2e Gerwin Dijkstra, Jan Berend Sipma, Hessel Wilman
1e VR. Arjen Schregardus, Sieuwe Kazimier, Simon Jan Dijkstra.

Schoolmeisjes (6 parturen)
1e Christine Spijksma, Esther Sijtsma
2e Antje de Vries, Kristine Postmus

Jongens/meisjes (6 parturen)
1e Jan Tijtsma, Jelle de Boer
2e Gerrit Dijkstra, Simon Jan Mol

Onderstaande foto’s eigen.

Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto1.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto2.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto3.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto4.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto5.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto6.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto7.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto8.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto9.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto10.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto11.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto12.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto13.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto14.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto15.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto16.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto17.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto18.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto19.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto20.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto21.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto22.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto23.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto24.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto25.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto26.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto28.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto29.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto30.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto31.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto32.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto33.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto34.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto35.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto36.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto37.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto38.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto39.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto40.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto41.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto42.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto43.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto44.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto45.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto46.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto47.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto48.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto49.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto50.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto51.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto52.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto53.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto54.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto55.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto56.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto57.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto58.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto59.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto60.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto61.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto62.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto63.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto64.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto65.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto66.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto67.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto68.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto69.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto70.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto71.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto72.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto73.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto74.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto75.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto76.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto77.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto78.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto79.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto80.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto81.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto82.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto83.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto84.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto85.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto86.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto87.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto88.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto89.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto90.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto91.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto92.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto93.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto94.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto95.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto96.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto97.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto98.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto99.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto100.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto101.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto102.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto103.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto104.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto105.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto106.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto107.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto108.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto109.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto110.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto111.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto112.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto113.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto114.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto115.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto116.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto117.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto118.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto119.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto120.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto121.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto122.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto123.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto124.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto125.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto126.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto127.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto128.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto129.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto130.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto131.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto132.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto133.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto134.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto135.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto136.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto137.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto138.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto139.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto140.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto141.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto142.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto143.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto144.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto145.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto146.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto147.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto148.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto149.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto150.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto151.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto152.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto153.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto154.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto155.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto156.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto157.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto158.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto159.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto160.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto161.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto162.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto163.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto164.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto165.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto166.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto167.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto168.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto169.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto170.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto171.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto172.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto173.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto174.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto175.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto176.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto177.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto178.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto179.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto180.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto181.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto182.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto183.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto184.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto185.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto186.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto187.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto188.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto189.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto190.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto191.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto192.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto193.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto194.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto195.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto196.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto197.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto198.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto199.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto200.jpg
Federatie - Kaatsen%...
Federatie - Kaatsen%2BFederatie%2Bfoto201.jpg
Federatie - Kaatsen%...

 

Uitreiking brugklas startpakket

Gelezen op: http://www.dockinga.nl/locaties/havovwo-onderbouw/
Uitreiking brugklas startpakket

Met het nieuwe schooljaar in zicht was het dan eindelijk zover: de uitreiking van het
brugklasstartpakket. Groep 8 leerlingen uit de regio hadden de mogelijkheid om
mee te dingen naar deze prijs. De opdracht was om een kijkdoos te maken met als
thema ”Dit wil ik later (misschien) wel worden“ en deze tijdens de open dag
van de sector havo/vwo van het Dockinga College in te leveren bij het vak economie.
We hebben vele mooie kijkdozen binnen gekregen met veel verschillende beroepen.
Enkele voorbeelden van binnengekomen beroepen zijn DJ, schrijver, actrice,
dierenarts en meester. We zijn benieuwd of deze toekomstdromen ook uit gaan
komen en hopen veel van deze leerlingen, voor zover ze gekozen hebben
voor het Dockinga, te begeleiden naar dit of eventueel een ander doel.
Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.
Dit jaar was onze winnares Aljantine  Holtewes
van basisschool By de Boarne te Niawier.
In aanwezigheid van alle meesters, juffen en leerlingen van Aljantine heeft
economiedocente mevrouw Reitsma Van de Burgt de  prijs uit mogen reiken
op Aljantines basisschool. Voor Aljantine was dit een  grote verrassing.
Wat haar creatie de beste maakte, waren alle details.
Zo waren er in haar paardenboerderij kleine bezempjes en hooivorken en
lag er zelfs al een hoopje zand en hooi na het aanvegen van de stal.
Verder was Aljantine ook met een duurzame toekomst bezig door
zonnepanelen bovenop de kijkdoos te plaatsen.
Met het brugklas startpakket is ze bijna klaar om na de vakantie haar
schoolloopbaan bij ons te vervolgen.
Voor meer foto's klik op deze foto.

Voor meer foto’s klik op deze foto.

Verslag en foto’s dorpsreisje.

Na lang wachten was het vandaag  zo ver, donderdag 18 juni; het dorpsreisje!
Met 49 mensen in de bus een mooie tocht gemaakt, met een bezoek aan een Alpaca farm met een rondleiding en koffie met gebak.
Daarna naar Steenwijk, daar werden wij losgelaten en konden op eigen gelegenheid winkelen en een hapje eten.
Na een mooie rit, een mooie boottocht gemaakt door een prachtig natuurgebied waar riet voor de daken verbouwd wordt, ook hier stond de koffie klaar.
Tenslotte een heerlijk diner in Giethoorn ter afsluiting van deze mooie dag.
Om 20:30 reden wij Niawier weer binnen, moe en voldaan.
De activiteitencommissie nog bedankt voor deze mooie dag.
Groet, Jan Gardien.
Dorpsreisje - Dorpsreisje1.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje2.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje3.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje4.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje5.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje6.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje7.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje8.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje9.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...
Dorpsreisje - Dorpsreisje10.jpg
Dorpsreisje - Dorpsr...