Verslag Ouder/kindkaatsen

Ouder/kindkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond stond het ouder/kindkaatsen op het programma bij kaatsvereniging de Trije Doarpen. Sponsor van deze wedstrijd was Weidenaar Mutitech uit Niawier. 15 Parturen hadden zich hier voor aangemeld, er werd gekaatst in 2 categorieën. Omdat het een partij is die in het teken van de kinderen staat, werd er met een grote luchtbal gekaatst. Hier ontstaat veel meer tussenspel door, waardoor de kinderen de bal gemakkelijker kunnen retourneren. De senioren konden geen directe winst behalen op de ballen geslagen door de kinderen. Een opgeslagen bal van de kinderen mocht niet boven geslagen worden en een uitgeslagen bal niet retour in het perk. De kinderen namen ook de voorbest opslag op zich. Er zaten veel spannende partijen tussen, de finale in de verliezersronde in de welpencategorie werd pas beslist op 5 – 5 6 – 6. De finale in de pupillencategorie leek een eenzijdige partij te worden die al snel in een 5 – 1 tussenstand resulteerde, maar uiteindelijk toch pas op de stand 5 – 5 6 – 4 beslist werd.

Uitslagen:

Welpen:

 1. Louis Keegstra en Marije Keegstra
 2. Aletta Keegstra en Nynke Keegstra

1 VR.  Wiebe Westra en Iwan Brouwer

Pupillen:

 1. Harald Wiersma en Isabella Sijtsma
 2. Wiebe Turkstra en Suzanna Allema

1 VR.  Jelle Weidenaar en Jacob Hendrik Heeringa

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Verslag kaatsen, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Kaatsweekend KF De Trije Doarpen

Niawier. Afgelopen weekend stonden er twee wedstrijden gepland. Op de vrijdagavond kon er alleen door de jeugd gekaatst worden. Sponsoren van deze wedstrijd waren Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Ook de allerjongsten waren deze keer van de partij. Zij konden zich vermaken met kaatsspelletjes. Er werd door iedereen fanatiek meegedaan. Aan het einde was Pieter Meindertsma de winnaar en ging met de krans naar huis. De overige deelnemers gingen ook niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een beker, een spinner en een doosje snoep. Bij de welpen waren er 4 parturen. Meestal zijn de welpen snel klaar, maar deze avond waren ze als laatste klaar. Er waren veel spannende partijen. Uiteindelijk wonnen Marije Keegstra en Aukje Dijkstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Mirte Cuperus. Bij de pupillen stonden 6 parturen op de lijst. Hier waren ook weer de nodige kanshebbers voor de kransen. De eerste prijs was voor het partuur Pieter Siebe Cuperus en Jan de Hoop. Tweede werden Isabella Sijtsma en Anna Feenstra door de winst in de laatste partij op Suzanna Allema en Kirsten Wiersma, die toch nog een derde prijs wonnen. Bij de jongens is de opkomst wat matig de laatste tijd. Er waren slechts 3 parturen. De eerste prijs ging naar het partuur Rutger Torensma en Enno Cuperus. Bij de meisjes waren 4 parturen die in een poule kaatsten. Na drie partijen gingen de kransen naar Tineke Terpstra, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. De tweede plaats was voor het partuur Aljantine Holtewes, Lusilla van der Veen en Minke Weidenaar.

De zaterdag stonde al weer de 18e Roptaboys partij. De sponsor is de v.v. Roptaboys. Op de site van de voetbalvereniging was een oproep gedaan om vooral mee te doen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven meer dan 80 kaatsers, in 8 verschillende categorieën konden deze middag met elkaar de strijd aangaan. Oude tijden herleefden en er was werkelijk geen plek op het veld waar niet werd gekaatst!

Bij de Welpen waren er 4 parturen. Ook vandaag waren de parturen weer ontzettend aan elkaar gewaagd. Na 2 omlopen konden er nog 3 parturen de eerste prijs winnen. Uiteindelijk ging de eerste  prijs naar het partuur Laura Allema en Iwan Brouwer, tweede op minder tegeneersten werd het partuur Nynke Keegstra en Aukje Dijkstra. De pupillen kaatsen in een meisjes en jongens categorie. Bij de meisjespupillen ging de eerste prijs naar het partuur Hester Torensma en Marrit de Weger. Tweede werden Suzanna Allema en Rensje Adema. Bij de jongenspupillen waren er drie parturen. Waaronder enkele debutanten. Eerste werd het partuur Jan de Hoop en Jesse Castelein.

De jongens kaatsten een individueel klassement. Aan het einde waren er toch drie winnaars. Rutger Torensma, Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma gingen allemaal met een krans naar huis. Ook bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer door elkaar loten waren Pietrik Weidenaar en Aljantine Holtwes de winnaars.

Bij de senioren waren er 3 categorieën Heren en Dames normale bal en er kon gekaatst worden met de zachte bal.

Bij de dames waren er 4 parturen. Hier gingen Johanna Bos en Gre Kingma met de kransen naar huis. Tweede werden Afke de Vries, Baukje Kroodsma en Aarushi Dijkstra.

Bij de zachte bal waren er ook weer enkele nieuwe gezichten, sommige hadden nog nooit gekaatst, maar naar een korte uitleg kon hier ook iedereen de strijd aangaan. In de finale stonden het partuur Geert van Wieren en Catharina Zijlstra tegen het partuur Germ de Hoop en Jantina Cuperus. Germ de Hoop c.s. wonnen de finale met 5-0, dit was wel enigszins geflatteerd aangezien bijna alle eersten pas op 6-6 werden beslist. Bij de heren senioren stonden er 11 parturen op de lijst. Het was een divers gezelschap, van vergane glorie naar aankomend talent. Het werd een fantastische kaatsmiddag die pas om 19.30 was afgelopen. Bij de heren waren er 3 prijzen in de winnaarsronde, deze werden gewonnen door;

 1. Sietse Allema, Pieter Allema en Durk Slager.
 2. Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Ate Piet Hoekstra.
 3. Theunis Torensma, Frans Sijtsma en Marten Heeringa.

1e VR Yorrick Elzinga, Bert Feenstra en Andre Turkstra

2e VR Rielof Jan Allema, Hendrik Feenstra en Aant Soepboer.

 

Tot slot wil iedereen bedanken die deze dag meegeholpen heeft. Speciale dank voor de bakploeg Andrew, Lolke en Ronald die de hele middag hebben staan bakken en menig persoon van een lekkere hamburger of iets anders hebben voorzien.

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Sponsoren bloembakken!

Namens Werkgroep Bloemenproject Niawier hartelijk dank voor uw steun en bijdrage.

Sposoren bloembakken

Klik op de foto voor vergroting.

Verslag kaatsen seniorenwedstrijd

Seniorenwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 2 juni stond de eerste kaatswedstrijd voor senioren op het programma. Deze wedstrijd werd gesponsord door assurantie en administratiekantoor A.C. Mol uit Niawier. Er kon gekaatst worden met de zachte bal en de normale bal.

Bij de wedstrijd waarbij met de zachte bal gekaatst werd stonden er zes  parturen op de lijst. Er moest drie keer gekaatst worden. Na twee omlopen waren er twee parturen die hun eerste twee wedstrijden hadden gewonnen. Dit waren de parturen Klazien Turkstra en Anita Cuperus en het partuur Willy Kloostra en Saskia Tol. In de laatste wedstrijd moesten deze parturen tegen elkaar. Het partuur. W. Kloostra c.s. won deze wedstrijd met 3-5 (6-6) waardoor zij met de kransen naar huis gingen. Het partuur K. Turkstra c.s. verspeelde door deze eindstand de tweede prijs. Deze ging naar het partuur Regina Sijtsma en Alie Heeringa. Zij hadden een eerst meer dan het partuur K. Turkstra c.s.

Bij de wedstrijd waarbij gekaatst werd met de normale bal stonden ook zes parturen op de lijst. Hier werden de parturen verdeeld in twee poules. Waarbij de winnaars van de poule nog een finale moesten spelen. In poule een ging het partuur Anke Mollema, Jelle Weidenaar en Gert van der Meulen naar de finale. In poule twee moest de beslissing komen uit de wedstrijd tussen de parturen Sietse Allema , Dylan Cuperus en Wiebe Turkstra tegen het partuur Esther Turkstra, Harald Wiersma en Jacob Cuperus. Lange tijd leek het erop dat het partuur S. Allema c.s. makkelijk de finale zouden halen. Zij stonden met 5-2 voor. Daarna draaide hun partuur wat minder en kwam het partuur E. Turkstra c.s. terug tot 5-5, waarbij zelfs de winst voor dit partuur mogelijk was. Bij deze stand waren er twee kleine kaatsen die voorbij geslagen moesten worden, maar dit lukte niet. Waarbij uiteindelijk het partuur S. Allema naar de finale ging. De finale werd begonnen met spellen gelijk omdat het al aardig laat begon te worden. In de finale waren de parturen erg aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 5-4 (6-6) was het opslager Gert van der Meulen die het perk miste, hierdoor ging de winst van deze wedstrijd naar het partuur S. Allema c.s.

Uitslagen:

Zachte bal

 1. Willy Kloostra en Saskia Tol
 2. Regina Sijtsma en Alie Heeringa.

Normale bal

 1. Sietse Allema, Dylan Cuperus en Wiebe Turkstra.
 2. Anke Mollema, Jelle Weidenaar en Gert van der Meulen.

2_zachte bal 2_normale bal 1_zachte bal 1_normale bal

Jeugdkaatsen verslag 19 mei

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond 19 mei is de tweede jeugdledenwedstrijd van het seizoen gekaatst. De sponsor van deze partij was Hoesman Catering & Attractieverhuur uit Niawier. Zaten we afgelopen woensdag nog in het T-shirt, vandaag kon de winterjas weer aan. Er kan vanavond gekaatst worden in 4 categorieën.

Bij de welpen stonden er 5 parturen op de lijst. Er waren een aantal spannende wedstrijden bij deze categorie, de winnaars werden Richtje Bandstra en Jens Pieter Douma, het verschil met de nummer 2 was minimaal. Ze hadden slechts 1 eerst meer dan de nummer twee. Laura Allema en Michelle Sijtsma.

Bij de pupillen stonden er 6 parturen op de lijst. Er werden 3 omlopen gekaatst. In deze klasse wordt ook steeds beter gekaatst en er zijn iedere keer meerdere kanshebbers voor de kransen. Na twee omlopen waren er 2 parturen die de volle winst hadden behaald. Deze parturen moesten in de laatste omloop tegen elkaar. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Suzanne Torensma tegen het partuur Hester Torensma en Anna Feenstra. Het zou uiteindelijk 5-1 (6-0) worden voor het partuur S. Allema c.s.

Bij de meisjes was de opkomst een stuk beter dan de eerste partij, ditmaal 5 parturen op de lijst. Dat betekent wel 5 omlopen kaatsen. Ook hier waren na 3 wedstrijden meerdere kanshebbers voor de kransen, het partuur Petra Feenstra en Sjoke van der Vorst behalden met 25 eersten de eerste prijs.

Bij de jongens stonden slechts 3 parturen op de lijst. In de laatste wedstrijd kon het partuur Hendil Willem van der Vorst, Enno Cuperus en Simom Torensma de eerste prijs nog halen. Ze moesten dan winnen van het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma. Bovendien mocht het partuur D. Cuperus c.s. dan maar 4 eersten halen. Dit liet het partuur D. Cuperus c.s. niet gebeuren. Ze wonnen deze wedstrijd met 5-5 (6-2) en gingen hierdoor met de krans naar huis.

 

Uitslagen;

 

Welpen (5 parturen)

 1. Richtsje Bandstra, Jens Pieter Douma.
 2. Laura Allema, Michelle Sijtsma.

Pupillen (6 parturen)

 1. Suzanna Allema, Suzanne Torensma.
 2. Janiek Kloostra, Geertje Wiersma
 3. Hester Torensma, Anna Feenstra.

Meisjes (5 parturen)

 1. Petra Feenstra, Sjoke van der Vorst.
 2. Janna de Weger, Pietrik Weidenaar.
 3. Aljantine Holtewes, Gonne Sikkema.

Jongens (3 parturen)

 1. Dylan Cuperus, Jelmer Torensma.

jongens_1(1)meisjes_1(1)pupillen_1welpen_1

 

Verslag 17 mei Jeugdfederatiekaatsen

Jeugdfederatiekaatsen Dongeradeel

Vorige week was de eerste wedstrijd van in totaal 9 wedstrijden in Peasens en Morra, woensdag 17 mei waren de kaatsers en kaatssters te gast in Ternaard en Niawier. Er stonden ook vandaag weer meer als 80 kaatsers op de velden in Niawier en Ternaard. Er kon gekaatst worden onder werkelijk fantastische weersomstandigheden. Er werd goed, fanatiek, maar bovenal sportief gekaatst. Als scheidsrechter kun je niet alles zien, maar dan werd dit door de kaatsers onderling opgelost, super!

In Niawier waren we pas na tienen klaar, partijen van anderhalf uur waren geen uitzondering. De volgende jeugdfederatiewedstrijden zullen dan ook beginnen met eersten gelijk.

Uitslagen Ternaard;

Welpenmeisjes (3 partuur)

 1. Doutsen Veendorp Ee, Amarins Kloostra Niawier
 2. Nynke Keegstra Nes, Laura Allema Niawier

Welpenjongens (4 partuur)

1 Jacob Boersma Wouterswoude, Marten Jan Koree Anjum

2 Jan Wllem Cuperus Morra, Stijn Haas Dokkum

Pupillenmeisjes (6 partuur)

1 Suzanna Allema Niawier, Willianke Sipma Ee

2 Hester Torensma Oosternijkerk, Tineke Borger Ee

Pupillenjongens (4 partuur)

1e Peder Dijkstra Hantum,  Folkert Jelmer Visser Lioessens

2e Wyberen de Jong Peassens,  Albert Vogel Lioessens

Uitslagen Niawier;

Schoolmeisjes (4 partuur)

1 Nynke de Vries Anjum, Marrit Roorda Ternaard

2 Lysanne Koree Anjum, Ingrid Wouda Ee

Schooljongens (6 partuur)

1 Almer Zijlstra Ternaard, Tiete Schregardus Dokkum

2 Jelmer Torensma Oosternijkerk, Douwe Dijkstra Morra

Meisjes (6 partuur)

1 Antje de Vries Anjum, Femke Haaksma Ee

2 Eline Koree Anjum, Aljantine Holtewes Niawier

Jongens (6 partuur)

1 Siebe Feenstra Morra, Andele Veltman Ee

2 Pieter Toren Hantum, Germer van der Weg Ternaard

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

 

Bloembakken klaar, bloeien maar…

Werkgroep Bloemenproject Niawier

De ondernemers van Niawier hebben een mooi bedrag bijeengebracht waardoor samen met subsidies het seizoenenfleur project rond het kaatsveld in gang gezet kon worden. Hartelijk dank voor ieders bijdrage, fijn om zoveel steun voor het project te mogen ervaren!

Afgelopen maandag 15 mei heeft hovenier Sake van der Wal in overleg met leden van de werkgroep ‘seizoenenfleur Niawier’ bloembakken bevestigd aan het hek van het Kaatsveld.

Daags daarna zijn 100 Oostenrijkse Geraniums in vijf verschillende tinten opgehaald bij Keegstra in Nes. Het was een auto vol, schitterend om zoveel kleur bijeen te zien.

Dinsdagavond om 19.00 werd met een versierd belletje het startsignaal gegeven voor de aanplant activiteit.

Het was een prachtige zomers avond, een uitgelezen moment om  samen aan de slag te gaan met de planten.

Door een twaalftal planters werden de bakken in korte tijd tot stralende boeketten omgetoverd. In elke bak zijn 2 rijen van vijf verschillende kleuren aangeplant. De ene helft zal naar het kaatsveld gaan groeien en hangen, de andere helft naar de zijde van de Tersptrjitte.

Met behulp van tuinstoelen, trapjes en tafeltjes kon iedereen de hoogte waarop de bakken zijn opgehangen trotseren.(hopelijk ‘hufterproof’)

Om de planten een goed welkom te geven werd door de heren uit het gezelschap met grote gieters de aarde ‘aangewaterd’ en werden de planten gelaafd, want droog waren de kluiten wel..

Intussen waren er nog meer belangstellenden op de activiteit afgekomen. Ieder toonde grote tevredenheid over het resultaat dat zeker gezien mag worden!!

Als dank voor ieders inspanning hebben we gezamenlijk met koffie, thee, limonade en koekjes de activiteit afgesloten en daarmee het fleurige seizoen voor geopend verklaard.

De jeugd van It Hokje zal nog een regenton aansluiten op de hemelwaterafvoer van hun mooie honk en zal er een transportmiddeltje voor zware gieters worden geregeld.

We hopen dat de Geraniums een lang seizoen zullen bloeien, met de noodzakelijke aandacht en liefde van het verzorgingsteam.

Moge heel veel mensen in, om en buiten Niawier van deze bloemenpracht mee genieten!!

Verslag; Dorothé Voet.

Klik op onderstaande bloem om naar het fotoalbum te gaan, aangeleverd door Tiny Weidenaar.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Kaatsverslag autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij

OmslagfotoJeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 12 mei werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 4 categorieën deze avond. Bij de welpen stonden er 4 tweetallen op de lijst. Na 2 omlopen hadden de parturen Amarins Kloostra/ Laura Allema en Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma beiden 2 keer gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Na een spannende wedstrijd ging de overwing naar het partuur R. Bandstra c.s. met 5-3 (6-4)

Bij de pupillen waren er 5 tweetallen. Er moesten 4 omlopen gekaatst worden. Dus veel tijd tussen de partijen was er niet, om toch nog enigszins op tijd klaar te zijn. Na 3 omlopen was er nog een echte finale tussen de parturen Janiek kloostra en Marrit de Weger tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier. Lange tijd leek het er op dat het partuur van P.S. Cuperus c.s. zou winnen, maar dit was niet zo. Het partuur J. Kloostra c.s. kwam steeds beter in de partij en werkten hun achterstand weg, mede geholpen door de tegenstanders die wat fouten gingen maken. Partuur J. Kloostra c.s. ging uiteindelijk met de krans naar huis door met 5-5 (6-4) te winnen.

Bij de meisjes waren er slechts 3 parturen op de lijst. Jammer! hier kan de deelname wel wat hoger. Mocht je als meid graag willen kaatsen word lid van onze vereniging en je kunt ieder weekend kaatsen. Hier gingen de kransen naar Aljantine Holtewes en Alena Boonstra, zij wonnen hun beide wedstrijden toch wel afgetekend.

Bij de jongens stonden er ook 4 tweetallen op de lijst. Na twee omlopen kaasten sprongen er twee parturen uit. Deze parturen moesten ook hun laatste wedstrijd tegen elkaar. Dit waren de parturen Siebe Feenstra / Frans Postmus tegen Jelmer Torensma / Hendrik Willem van der Vorst. Eerstgenoemd partuur won deze onderlinge strijd in 5-3 (6-6).

Uitslagen

Welpen:

1 Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma.

2 Amarins Kloostra en Laura Allema.

Pupillen:

1 Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

2 Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier.

3 Hester Torensma en Gerbrich Mol.

Meisjes:

1  Aljantine Holtewes en Alena Boonstra.

Jongens:

1  Siebe Feenstra en Frans Postmus.

2  Jelmer Torensma en Hendrik Willem van der Vorst

Via onderstaande knop ga je naar de foto’s van de prijs uitreiking.

Klik knop

 

Werkgroep Bloemenproject Niawier gaat los

Werkgroep Bloemenproject Niawier

It giet oan!

De Bloembakkenwerkgroep is met steun van Dorpsbelang aan de slag gegaan.

Aan het hek van het Kaatsveld komen 10 grote bloembakken volgens de planning.

Gedachten daarachter:

* Fleurt de entree van het dorp op vanuit Metslawier;

* Geeft kleur aan de kaatsactiviteiten;

* Omlijst de fietsknooppunten route langs het kaatsveld

* Maakt het dorp als geheel nòg aantrekkelijker!

Op dinsdagavond 16 mei vanaf 19.00 worden de bakken ter plaatse aangeplant.

Ieder is van harte uitgenodigd om aan deze gezamenlijke activiteit mee te doen!

Koffie en thee met wat lekkers voor energie!

De financiering voor dit plan wordt gedragen door de plaatselijke ondernemers met ondersteuning van Dorpsbelang, daarnaast is ook subsidie aangevraagd voor dit bloemenproject. In de zomerperiode zullen eventueel aanvullend nog enkele kleinschalige acties voor dit project opgezet worden.

Op deze website worden bij gelegenheid donaties vermeld van ondernemers die daar belang bij hebben. Bent u enthousiast over dit initiatief, dan kunt u ook als privé persoon een donatie doen voor het bloemenproject op de rekening van Dorpsbelang: NL54ABNA0496477307

Start kaatstrainingen

training

Op donderdag 11 mei starten de kaatstrainingen weer. De jongsten tot van 6 tot 8 jaar worden getraind door Lutske Allema van 18.30 tot 19.15.

De categorie 8 t/m 12/13 jaar wordt dit jaar getraind door Boele Terpstra. Boele is gediplomeerd kaatstrainer en heeft zelf veel ervaring. Ook deze categorie start om 18.30. Afhankelijk van de grote van de groep blijft dit 1 of worden dit 2 groepen. De bijdrage voor de trainingen zal ook dit jaar weer 10 euro zijn, graag betalen op de …eerste training.

Helaas is er praktisch geen respons gekomen op de trainingen voor de oudste jeugd, voor deze categorie zal er dan ook geen training zijn…..

De eerste jeugdpartij is op vrijdagavond 12 mei 17.30 uur. De volledige wedstrijdlijst volgt binnenkort