Foto’s Carbidschieten

Sportveld, it hokje, tent, vuur, melkbussen, carbid, schieten, controle b.o.a.’s, alles is oke, gezelligheid, feesten, plezier, bier, fris, gehaktballen, hamburgers……wat een feest…..oudjaarsdag 2016

klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan.

Carbidschieten21

De Freonen fan It Hokje, programma oudjaardag!

IMG_7218Oudejaarsdag 2016,

Het jaar loopt ten einde en oudejaarsdag staat alweer voor de deur. Traditiegetrouw verzorgt de jeugd van It Hokje het inmiddels roemruchte carbidspektakel op en rondom het kaatsveld. In vergelijking met andere jaren zal de start van de dag later plaatsvinden dan dat de gemiddelde inwoner van Nijewier gewend is. Rond de klok van half 10 zullen de eerste oorverdovende knallen door het dorp gallen.

Tussen de middag staan er weer diverse gastronomische schotels voor de culinaire liefhebbers klaar. Van snert tot een broodje knakworst en van een gehaktbal á la it Hokje tot een broodje chips, niks is te gek! Vanzelfsprekend is er voldoende vocht voor de droge keeltjes te bestellen. De koffie staat te pruttelen en ook voor een lekker potje bier draaien de barmensen van It Hokje hun hand niet om.

Op de namiddag is er uiteraard weer de mogelijkheid om het jaar gezellig uit te borrelen. Zoals aangegeven staan de kalde kletsers ijskoud te borrelen in de koelkast en wachten met smart om genuttigd te worden. Natuurlijk wordt er ook kosteloos een aantal hapjes aangeboden.

Vanaf 23:00 opent Nij Sion haar poorten en kan het oudejaar met z’n allen worden afgesloten. Om 00:30 zal er aan het Tsjerkepaad weer het nodige vuurwerk de lucht worden ingeschoten zodat we knallend het nieuwe jaar ingaan. Wij hopen dat we zo veel mogelijk belangstellenden mogen verwelkomen tijdens dit altijd gezellig samenzijn. Wij zien elkaar de 31e van december.

Groetnis,

Freonen fan It Hokje

Freonen fan it Hokje

Verslag Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel.

Kranswinnaars federatie Niawier

Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel in Niawier

Zaterdag is in Niawier bij KF De Trije Doarpen onder prima weersomstandigheden de 10e  wedstrijd van de kaatscyclus over 11 wedstrijden gekaatst. Er werd gekaatst in 3 categorieën.

Bij de Dames stonden er 4 parturen op de lijst. De strijd om de kransen ging tussen de parturen Alie Kuiper, Amarins Meindertsma en Gryte Hoekstra tegen het partuur Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma en Johanna Bos. Beide parturen hadden hun eerste wedstrijden gewonnen en mochten in een onderlinge wedstrijd uitmaken wie er met de eerste prijs naar huis ging. Het partuur Metsje Zijlstra – Sipma c.s. wist deze wedstrijd met 5-2 (6-2) te winnen.

In de B-klas stonden er 6  parturen op de lijst. Er werd in 2 poules gekaatst. De finale ging tussen de parturen Jan Dijkstra, Peter Groen en Jan Pieter Hovinga tegen het partuur Marten Groen, Sietze Allema en Dirk Pieter van der Schaaf. Het partuur Jan Dijkstra c.s. wist een snellen voorsprong te nemen en het leek er dan ook op de de finale snel afgelopen zou zijn. Het partuur Marten Groen c.s. overleefde de ene matchpoint na de andere. Het werd uiteindelijk zelfs weer 5 eersten gelijk. In het laatste eerst maakte het partuur Marten Groen c.s. geen fouten en werden ze dan toch nog de winnaar met de eindstand 5-5 (6-2). Er was nog een derde prijs voor het partuur Douwe Wierstra, Sytze Aagjes en Siemen Zeilinga.

In de A-klas stonden er maar 5 deelnemers op de lijst. Deze kaatsers werden 3 keer door elkaar geloot waarbij een iedere voor zichzelf kaatste. Met 3 overwinningen ging de eerste prijs naar Gerben Hein Wijtsma. De tweede prijs was voor Sjouke Hijlkema.

Volgende week is de laatste federatiewedstrijd in Morra. Dan wordt ook bekend wie de diverse klassementen hebben gewonnen.

Uitslagen:

Dames (4 parturen)

1  Metsje Zijlstra – Sipma, Femke Meindertsma, Johanna Bos

2  Alie Kuiper, Amarins Meindertsma, Gryte Hoekstra

 

B-klas (6 parturen)

1  Marten Groen, Sietze Allema, Dirk Pieter van der Schaaf

2  Jan Dijkstra, Peter Groen, Jan Pieter Hovinga

3  Douwe Wierstra, Sytze Aagjes, Siemen Zeilinga.

 

A-klas (5 deelnemers)

1 Gerben Hein Wijtsma

2 Sjouke Hijlkema

 

Foto reportage laatste leden kaats-wedstrijd.

Zaterdag 27 augustus was de laatste ledenwedstrijd.
Deze fotoreportage is voor een groot deel steeds op één enkele aktie/persoon gericht.
Vele spelers staan dan ook in aktie op foto door middel van meerdere beelden per seconde.

Klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan

27-8-16 Kaatsen laatste ledenwedstrijd116

Kaatsen laatste ledenwedstrijd 2016

Laatste ledenwedstrijd 2016 KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 27 augustus stond de laatste ledenwedstrijd op het programma. Bij de senioren konden er naast de normale prijzen dit keer ook prijzen gewonnen worden met de verste bovenslag en de meeste bovenslagen. Ook werden de klassementsprijzen bij de jeugd deze middag uitgereikt. Om 13.00 begonnen de wedstrijden in de diverse categorieën onder stralende omstandigheden. Wel stond er een stevige wind die met name de opslagers parten speelde.

Bij de welpen werd er gekaatst door 6 parturen verdeeld in 2 poules. In poule 1 gingen met 2 overwinningen Suzanna Allema en Kirsten Wiersma naar de finale. In poule 2 werd pas op een stand van 5-5 6-6 beslist wie daar naar de finale ging. Het partuur Janiek Kloostra en Laura Allema verloren dan wel de laatste wedstrijd, maar door de 5 eersten hadden ze genoeg punten voor een finaleplek. De finale werd uiteindelijk gewonnen door het partuur S. Allema c.s. met 5-5 6-0. Er was nog een derde prijs voor het partuur Jarno Cuperus en Gerbrich Mol.

Bij de meisjes waren er 4 parturen. Na drie keer kaatsten ging hier de eerste prijs naar Tineke Terpstra en Emma Allema. De 2e prijs ging naar Aljantine Holtwes en Pietrik Weidenaar.

Bij de jongens viel de deelname wat tegen. Slechts 5 deelnemers stonden op de lijst. Hier werden de jongens 3 keer opnieuw geloot. Aan het einde van de rit hadden Dylan Cuperus en Rutger Torensma evenveel voor- en tegeneersten. Het onderling resultaat kon niet bepaald worden. Uiteindelijk zouden de punten behaald in het laatste eerst de doorslag moeten geven. Gelukkig was er een krans over en werd er besloten om zowel Dylan als Rutger met de eerste prijs te belonen.

Bij de senioren kon er in 2 categorieën gekaatst worden. De eerste categorie waren de getalenteerde kneuzen. Deze categorie heeft dit jaar meerdere wedstrijden met de zachte bal gekaatst. Het niveau wordt steeds beter vandaar de promotie naar getalenteerde kneuzen. Hier stonden 4 parturen op de lijst. Na 3 keer kaatsten gingen de kransen naar Anita Cuperus en Klazien Turkstra. Tweede werden Tineke Terpstra en Sippie Wiersma.

Bij de andere senioren categorie waren ook 4 parturen. Hier ging de eerste prijs overtuigend naar Sietse Allema, Esther Turkstra en Lize de Vries. Zij wonnen al hun wedstrijden. Simon Jan Mol, Bert Allema en Jappie de Vries werd tweede.

Ook waren er nog prijzen voor de verste en meeste bovenslagen. Het werd een goede dag voor Sietze, met 7 bovenslagen en de verste bovenslag ging hij met alle prijzen naar huis. Bij de Dames was het Anja Bandstra die de verste bovenslag had. Ook had  ze met 4 bovenslagen hier de prijs te pakken.

Dan tot slot werden de bekers uitgereikt aan de winnaars van de klassementen. Er waren 11 wedstrijden die meetelden voor het klassement. Bij de welpen ging de beker naar Suzanna Allema met 44,8 punten. Bij de meisjes was de beker voor Aljantine Holtwes met 22 punten. Dylan pakte door de overwinning in de laatste wedstrijd de beker. Hij had een puntentotaal van 26,3.

Uitslagen:

Welpen

 1. Suzanna Allema, Kirsten Wiersma
 2. Janiek Kloostra, Laura Allema
 3. Jarno Cuperus, Gerbrich Mol

Meisjes

 1. Tineke Terpstra, Emma Allema
 2. Aljantine Holtwes, Pietrik Weidenaar

Jongens

 1. Rutger Torensma en Dylan Cuperus

Getalenteerde Kneuzen

 1. Anita Cuperus, Klazien Turkstra
 2. Tineke Terpstra, Sippie Wiersma

Senioren

 1. Sietze Allema, Esther Turkstra, Lize de Vries
 2. Simon Jan Mol, Bert Allema, Jappie de Vries

Klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan

alle winnaars

Verslag kaatsen Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd.

Woensdag 27 juli  werd er door de welpenjongens, welpenmeisjes  en pupillenjongens en pupillenmeisjes categorieën gekaatst in Niawier.

Bij de welpenmeisjes waren 5 deelnemers. Ze kaatsten 3 omlopen in wisselende samenstelling. Bij de welpenmeisjes waren spannende partijen te bewonderen. Twee partijen werden pas beslist op een stand van 5-5 (6-6). Suzanne Torensma wist drie wedstrijden te winnen en werd hiermee winnaar. Er waren twee tweedeprijswinnaars. Dit waren Willianke Sopma en Doutzen Veendorp.

De welpenjongens waren vertegenwoordigd met 4 parturen. Ook hier werden drie omlopen gekaatst. Na twee omlopen had het partuur Keije van der Kooi, Miet Schregardus en Jacob Boersma 12 vooreersten. Ze hadden aan een overwinning in de laatste omloop genoeg voor de eerste prijs. Hoe anders zou het lopen. Ze verloren de laatste wedstrijd met 5-1 (6-2) van Albert Vogel en Pieter Siebe Cuperus. Zij werden door deze overwinning eerste. Voor Van der Kooi c.s. was het afwachten of er nog een prijs inzat. Dit was niet het geval. Doordat Jelle R. Lei en Jan Willem Cuperus hun laatste wedstrijd wonnen werden zij tweede.

De pupillenmeisjes kaatsten in een A en een B poule met elk 4 deelnemers. In de A poule ging de eerste prijs naar Esther Wolters, zij won haar drie wedstrijden. Tweede werd Elisabeth Schregardus. In de B poule was de eerste prijs voor Nynke de Vries. Zij wist haar drie wedstrijden te winnen. Maureen Dijkstra werd tweede.

Bij de pupillenjongens waren 4 parturen. Hier werden de terechte winnaars het partuur Douwe Dijkstra, Peder Dijkstra en Lars Hoekstra. Zij wonnen vrij gemakkelijk hun drie wedstrijden. Tweede werden Johan Sipma, Rutmer van der Veen en Jan de Hoop.

Uitslagen;

Welpenmeisjes (5 deelnemers)

1e  Suzanne Torensma Oosternijkerk.

2e  Willianke Sipma Ee en Doutzen Veendorp Ee.

 

Welpenjongens (4 parturen)

1e Albert Vogel Lioessens en Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk.

2e Jelle R. Lei Moddergat en Jan Willem Cuperus Morra.

 

Pupillen meisjes Poule A (4 deelnemers)

1e Esther Wolters Ee.

2e Elisabeth Schregardus Lioessens.

 

Pupillen meisjes Poule B (4 deelnemers)

1e Nynke de Vries Anjum.

2e Maureen Dijkstra Dokkum.

 

Pupillenjongens (4 parturen)

1e  Douwe Dijkstra Morra, Peder Dijkstra Hantumhuizen en Lars Hoekstra Damwald.

2e  Johan Sipma Lioessens, Rutmer van der Veen Dokkum en Jan de Hoop Niawier.

[pwaplusphp album=6313519034767081761]

Verslag kaatsen Boerenpartij.

Boerenpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 16 juli stond de jaarlijkse Boerenpartij op het programma bij KF de Trije Doarpen. Er kon gekaatst worden in 5 verschillende categorieën. Bij de welpen/pupillen stonden 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde. Meteen in de eerste omloop moesten 2 favoriete parturen het tegen elkaar opnemen. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma moesten kaatsen tegen Jarno Cuperus en Nynke Keegstra. Deze partij eindigde meteen met alles aan de hang in het voordeel van partuur Jarno Cuperus c.s. Ook de tweede omloop leverde een partij op met alles aan de hang, deze ging tussen partuur Hester Torensma en Laura Allema tegen Jan de Hoop en Kristine Gardenier. Hier wist partuur Hester Torensma c.s de laatste slag te winnen. Hierdoor ware zij de eerste finalist. De andere finalist kwam uit de parturen Geertje Wiersma en Gerbrich Mol en Jarno Cuperus c.s. Dit werd een gemakkelijke overwinning voor de laatst genoemd partuur. De winst en de felbegeerde kransen gingen naar Hester Torensma en Laura Allema op de stand 5-3 6-4 De verliezersronde werd gewonnen door partuur Janiek Kloostra en Antsje Wiersma.

Bij de jongens waren 4 parturen en zij kaatsen een competitie. In de eerste omloop was er weinig spanning en werden beide partijen op 5-0 6-2 verkaatst. Ook de tweede omloop was snel beslist en toen werd duidelijk dat er 2 parturen uitsprongen voor de winst. Partuur Edser Slager en Hendrik Willem v/d Vorst en partuur Dylan Cuperus en Rutger Torensma waren nog in de race voor de kransen. In de onderlinge strijd maakten ze er een mooie wedstrijd van die eindigde op 5-5 6-2 in het voordeel van partuur Dylan Cuperus c.s.

De dames kaatsen 3 keer in verschillende formatie tegen elkaar. Hier was het ook lang spannend wie met de prijzen naar huis zou gaan. Uiteindelijk werd Petra Feenstra de winnaar. De tweede prijs werd op de punten in het laatste verkaatste eerst beslist. Hier had Janna de Weger 2 punten minder tegen dan Emma Allema waardoor Janna de tweede prijs kreeg. Bij de inmiddels getalenteerde kneuzen was het weer een gezellig boel. Deze categorie is een aantal weken spontaan opgezet en zij kaatsen elke seniorenpartij ook fanatiek mee zonder kaatswant met een grote luchtbal. Plezier staat hier altijd voorop. Hier gingen de kransen deze keer naar het partuur van Tjeerd Cuperus en Janny Hoekstra. De tweede prijs was voor Tineke Terpstra en Anita Cuperus.

Bij de Senioren stonden 4 parturen op de lijst. In deze categorie waren na 2 omlopen nog 3 parturen in de race voor de eerste plaatst. Doordat niemand al zijn partijen won bleef het lang spannend. Uiteindelijk was het partuur Simon Jan Mol, Esther Turkstra en Jaap Wiep Torensma dat 19 eersten behaalde en kwam het partuur Sietse Allema, Jappie de Vries en Lise de Vries tot 18 eersten en de tweede prijs.

Uitslagen:

Welpen/pupillen

 1. Hester Torensma en Laura Allema
 2. Jarno Cuperus en Nynke Keegstra

1ste verl. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma

Jongens

 1. Dylan Cuperus en Rutger Torensma
 2. Edser Slager en Hendrik Willem v/d Vorst

Meisjes

 1. Petra Feenstra
 2. Janna de Weger

Kneuzen

 1. Tjeerd Cuperus en Janny Hoekstra
 2. Tineke Terpstra en Anita Cuperus

Senioren

 1. Simon Jan Mol, Esther Turkstra en Jaap Wiep Torensma
 2. Sietse Allema, Jappie de Vries en Lise de Vries1_welpen(1) 1_jongens(3) 1_2_meisjes 1_kneuzen 1_senioren(1)

Uitslagen kaatsen Middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 13 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd zijn de middenstand uit Oosternijkerk.

De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. Bij de kabouters stonden er 6 parturen op de lijst. Ze kaatsten volgens het Belgische systeem. 3 ronden kaatsten daarna de finale en een wedstrijd om de derde prijs. Er werd door de allerjongsten fanatiek gekaatst en vel gestreden om een finale plaats te halen. De finale ging tussen de parturen Michelle Sijtsma en Sanne Janette Cuperus tegen Jens Pieter Douma en Lyanne Jongsma. De eerste prijs ging naar het partuur Douma c.s. zij wonnen de finale met 3-5 (0-6). De derde prijs ging naar het partuur Fiona Snijder en Jelmer Allema.

De welpen/pupillen werden verdeeld in een A en een B klas. In beide klassen waren er 4 parturen.

Bij de welpen/pupillen A waren een aantal ontzettend spannende partijen die pas in het laatste eerst werden beslist. Doordat de parturen goed aan elkaar gewaagd werden kon in theorie iedereen nog eerste worden. De beste parturen hadden echter het partuur Janiek Kloostra en Jan de Hoop. Zij hadden de eerste 2 partijen gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen het partuur Suzanna Allema en Jille Jongsma. Deze partij werd pas op een stand van 5-5 (6-4) beslist in het voordeel van het partuur Allema c.s. Toch had het partuur Kloostra c.s. aan 5 eersten genoeg om de krans mee naar huis te nemen. Partuur Allema c.s. werd door deze overwinning toch nog tweede.

Bij de Welpen/pupillen B waren de parturen net als in de A klas ontzettend aan elkaar gewaagd. In de derde omloop waren er 3 parturen die eerste konden worden bij een overwinning. Geertje Wiersma en Laura Allema kaatsten tegen Richtsje Bandstra en Antsje Wiersma. Bij winst zou partuur Wiersma c.s. de eerste prijs behalen, maar ook hun tegenstanders konden bij een winstpartij met weinig tegeneersten nog winnen. Partuur Wiersma c.s. won echter met 5-4 (6-2). De eerste prijs was bekend. Wie tweede werd was afhankelijk van de partij tussen Kristine Gardenier en Nynke Keegstra tegen Gerbrich Mol en Amarins Kloostra. Bij winst van het partuur Gardenier c.s. zouden zij de tweede prijs behalen.  Ze wonnen deze partij met 5-0 (6-6). Dus Gardenier c.s. werden tweede.

Bij de schoolmeisjes waren 5 deelnemers die in wisselde samenstelling kaatsten voor individuele prijzen. Hier werd Eline Boonstra eerste met 3 overwinningen. Tweede werd Sjoke van der Vorst.

Bij de Jongens/meisjes waren er 6 parturen. Ook hier werd volgens het Belgisch systeem gekaatst. Naar de finale gingen de parturen Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus en Siebe Feenstra en Corina Tjeerdsma. De finale was een gelijk opgaande strijd welke uiteindelijk op een stand van 4-5 (2-6) werd beslist in het voordeel van partuur Van der Vorst c.s. De derde prijs ging naar het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma.

 

Kabouters (6 parturen)

1 Jens Pieter Douma, Lyanne Jongsma.

2 Michelle Sijtsma, Sanne Janette Cuperus.

3 Fiona Snijder, Jelmer Allema.

 

Welpen/pupillen A-klasse (4 parturen)

1 Janiek Kloostra, Jan de Hoop.

2 Suzanna Allema, Jille Jongsma.

 

Welpen/pupillen B-Klasse (4 parturen)

1 Geertje Wiersma en Laura Allema.

2 Kristine Gardenier, Nynke Keegstra

 

Schoolmeisjes (5 deelnemers)

1 Eline Boonstra.

2 Sjoke van der Vorst.

 

Jongens/meisjes (6  parturen)

1 Hendrik Willem v.d. Vorst, Enno Cuperus.

2 Siebe Feenstra, Corina Tjeerdsma.

3 Dylan Cuperus, Jelmer Bandstra.

1_kabouters(2)

1_welpen_A1_welpen_Bmeisjes_1_21_jongens(2)

Uitslagen kaatsen Postma/Nutma jeugdpartij.

Jeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 9 juli werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 3 categorieën deze middag. Bij de jongens en meisjes waren elk 3 partuur en werd er gekaatst in een poule. Bij de meisjes was het partuur Janna de Weger en Eline Boonstra die hun partijen zonder al te veel moeite beide wisten te winnen en met de krans naar huis gingen. Voor Eline was dit haar eerste krans dit seizoen. Bij de jongens werd partuur Siebe Feenstra en Enno Cuperus de winnaar, al hadden ze het tegen partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Tineke Terpstra nog behoorlijk zwaar. Deze partij kwam tot 5-4 6-4 waarop de laatste slag viel.

Bij de welpen/pupillen waren 5 parturen op de lijst. Dit betekende 4x kaatsen deze middag. Hier was het lang spannend wie met de prijzen naar huis ging. Tot de laatste slag was niet duidelijk wie met de 2de en 3de prijs naar huis zou gaan. Partuur Suzanna Allema en Laura Allema wisten 4 keer te winnen met in de 3de omloop een spannende partij tegen Jan de Hoop en Amarins Kloostra. Jan de Hoop c.s. kwam in het laatste eerst met 5-5 6-0 voor, maar door 3 zitballen op rij van Suzanna Allema en een kleine kaats, ging de winst toch nog naar partuur Allema. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma wisten de 2de plaats te bemachtigen door hun laatst partij tegen partuur Kristine Gardenier en Richtje Bandstra te winnen. De 3de prijs ging uiteindelijk naar partuur Pieter Siebe Cuperus en Nynke Keegstra die net 1 eerst meer behaalden dan partuur Jan de Hoop c.s. en partuur Kristine Gardenier c.s.

Uitslagen

Jongens:

1ste Siebe Feenstra en Enno Cuperus

Meisjes:

1ste Janna de Weger en Eline Boonstra

Welpen/Pupillen:

1ste Suzanna Allema en Laura Allema

2de Janiek Kloostra en Antsje Wiersma

3de Pieter Siebe Cuperus en Nynke Keegstra

DSC04277-001DSC04275-001DSC04280-001DSC04279-001DSC04278-001