Uitslagen kaatsen MultiTechpartij

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 1 juli werd de MultiTechpartij voor de jeugd verkaatst. De opkomst was deze keer niet heel hoog omdat veel leden met school op kamp waren. Er kon met 4 parturen bij de jongens/meisjes en 5 parturen welpen/pupillen gekaatst worden. De hele avond heeft het geregend wat het kaatsen niet ten goede kwam, koude kinderen en zere handen waren het gevolg.

Bij de jongens/meisjes waren na 2 omlopen 2 parturen die alles hadden gewonnen. Partuur Siebe Feenstra en Petra Feenstra kaatsten de finale tegen partuur Dylan Cuperus en Tineke Terpstra. Door de kou en regen was het snel gebeurd, partuur broer en zus Feenstra konden niet op tegen partuur Dylan Cuperus c.s. Zij wonnen dan ook vrij gemakkelijk met 5-1 6-6.

Bij de welpen/pupillen was het spannender. In deze categorie moest 4 keer gekaatst worden en na 3 omlopen maakten nog steeds 3 parturen kans op de felbegeerde kransen. Hester Torensma en Nynke Keegstra waren hier het degelijkst en hielden hun opslagen beide goed in het perk. Zij wonnen al hun partijen en gingen hierdoor met de krans naar huis. Jarno Cuperus en Laura Allema kwamen 2 eersten tekort doordat zij net met 5-5 6-4 van partuur Hester Torensma c.s. verloren en gingen met de 2de prijs huiswaarts. Suzanna Allema en Richtje Bandstra behaalden de 3de prijs.

Uitslagen

Jongens/meisjes (4 parturen)

 1. Dylan Cuperus en Tineke Terpstra
 2. Siebe Feenstra en Petra Feenstra

Welpen/pupillen (5 parturen)

 1. Hester Torensma en Nynke Keegstra
 2. Jarno Cuperus en Laura Allema
 3. Suzanna Allema en Richtje Bandstra

  3_welpen_pupillen-400 2_welpen_pupillen-400 1_welpen_pupillen-400 2_jongens_meisjes-400 1_jongens_meisjes-400

Kaatsen; verslag ingelast ”wilde” partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 26 juni stond wederom een “wilde” partij op het programma. Na de ingelaste partij van vorige week, wilden de meeste senioren vandaag weer kaatsen. Hierdoor stonden er vandaag 13 parturen van 2 op de lijst. 6 In de A klasse en 7 in de B klasse

Er werd gekaatst met een luchtbal, zonder kaatswant. Kaatsen met deze bal, geeft veel meer tussenspel en is toegankelijk voor iedereen. Vandaag deden wederom veel senioren mee die normaal nooit kaatsen. Dit gaf leuke partijen en vooral heel veel plezier. In de A klasse werd in 2 poules gekaatst. In poule A ging partuur Jack v/d Vorst en zoon Hendrik Willem v/d Vorst met 2 winst partijen naar de finale en in poule B werden Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus de winnaar met 14 eersten. De finale was lang spannend, bijna alle eersten werden op 6-6 verkaatst. Partuur v/d Vorst trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 5-3 6-6. In de B klasse werd gekaatst met een winnaars -en verliezersronde. Hier nam partuur Tjeerd Cuperus en Jannie Allema het op in de finale tegen partuur Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus. Partuur Sijtsma c.s. wist deze finale naar zijn hand te zetten, en ging met de kransen naar huis. In de verliezersronde werd nog een spannende partij op 5-5 6-6 gespeeld tussen de parturen Durk Allema en Jelly Westra tegen Tineke Terpstra en Dineke Kloostra. Jelly Westra wist op deze stand een zitbal te plaatsen en kreeg hiermee een plek in de finale. Hier namen ze het op tegen partuur Germ de Hoop en Pietrik Weidenaar dat een staand nummer had. Hier werden de winnaars partuur Allema c.s. De partij werd gesponsord door RJL Bouw uit Niawier en 2 anonieme sponsoren. De Jumbo uit Dokkum sponsorde nog een aantal appeltaartjes voor de winnaars. Volgende week vrijdag staat voor de senioren het straatkaatsen op het programma in Oosternijkerk bij het jeugdhonk en voor de jeugd is er een ledenpartij in Niawier.

Uitslagen:

A-klas (6 parturen)

 1. Hendrik Willem van der Vorst en Jack van der Vorst.
 2. Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus.

B-klas (7 parturen)

 1. Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus.
 2. Tjeerd Cuperus en Jannie Allema.

1e VR  Durk Allema en Jelly Westra

1e A(1) 2e A(1) 1e B(1) 2e B(1) 1e vr

Verslag ledenkaatsen, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 19 juni stond er een spontane wedstrijd op het programma. Deze wedstrijd stond niet op de kalender, maar vorige week waren er een groot aantal senioren kaatsers die ook dit weekend weer wilden kaatsen. Spontaan diende zich ook een sponsor voor deze wedstrijd aan, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra.

De opkomst voor deze wedstrijd was fantastisch, 12 parturen verdeeld over een A en een B klasse. Het is alweer even geleden dat wij zoveel seniorenkaatsers op de lijst hadden.

In de B-klasse werd gekaatst met de zachte bal. Het voordeel van het kaatsen met de zachte bal is dat het iets langzamer gaat en deze bal altijd een goede stuit geeft. Het begrip zachte bal is betrekkelijk, na een aantal omlopen kaatsen, waren er toch wel een aantal kaatsers die de bal toch niet zo zacht meer vonden, en wel wat last van de handen kreeg.

Er stonden 6 parturen op de lijst, die in twee poules kaatsten. In poule 1 ging het partuur Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus naar de finale. Zij wonnen beide poulewedstrijden. In poule 2 werden Antje Allema en Regina Sijtsma de finalist.

De parturen Durk Allema en Tine Torensma speelden tegen Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma om de derde prijs. Het partuur Sijtsma c.s. won deze wedstrijd met 5-1 (4-6). De finale tussen de parturen Cuperus c.s. en Allema c.s. werd een spannende partij. Tot 4 eersten gelijk was het een gelijkopgaande strijd. Hierna was het gedaan met Cuperus c.s. Ze konden de ballen van Regina Sijtsma niet meer tot kaatsen verwerken, en dan gaat het snel. Allema c.s. won uiteindelijk met 4-5 (4-6).

In de A-klasse waren er ook 6 parturen. De finale werd gespeeld tussen de parturen Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra tegen het partuur Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma. Het partuur Allema c.s. won deze finale met 5-1 (6-2). De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen Rielof Jan allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra tegen het partuur Esther Turkstra, Pieter Allema en Lex Meinema. Eerstgenoemd partuur werd derde.

Uitslagen

B-klasse (6 parturen)

 1. Antje Allema en Regina Sijtsma.
 2. Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus.
 3. Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma.

A-klasse ( 6 parturen)

 1. Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma.
 2. Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra.
 3. Rielof Jan Allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra.

1e A 2e A 2e B 3e B 1e A

Verslag Jeugdkaatsen Chris Sijtsma partij.

Chris Sijtsma partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 17 juni stond er voor de jeugdleden de Christ Sijtsma partij op het programma. Christ Sijtsma is zeer veel jaren voorzitter geweest van de kaatsvereniging.

Bij de welpen werd er gekaatst in een A en een B categorie. Bij de B categorie stonden er vier parturen op de lijst. Na twee omlopen waren er twee parturen die beide wedstrijden hadden gewonnen. In de laatste omloop moesten deze parturen tegen elkaar. Dit waren de parturen Laura Allema en Suzanne Torensma, en het partuur Geertje Wiersma en Nynke Keegstra. Er werd fanatiek gestreden voor ieder punt. Het partuur Laura Allema c.s. won deze wedstrijd met 5-3 6-0.

Bij de welpen A categorie, stonden er ook 4 parturen op de lijst. Ook hier werd ontzettend fanatiek gekaatst en je kunt zien dat iedereen gedurende het seizoen steeds beter gaat kaatsen. De spannendste partij was te zien in de eerste omloop. Deze partij ging tussen de parturen Jarno Cuperus en Kristine Gardenier tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kirsten Wiersma. Deze parturen maakten er een hele spannende wedstrijd van en werd past beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Pieter Siebe Cuperus c.s. Het partuur Suzanna Allema en Hester Torensma gingen met de kransen naar huis, zij wonnen al hun wedstrijden.

De laatste categorie waren de jongens en Aljantine. De rest van de meiden liet verstek gaan. Hier deze keer maar 3 parturen. In de eerste omloop gelijk een spannende partij. Dylan Cuperus en Enno Cuperus kaatseten tegen Edser Slager en Aljantine Holtewes. Het partuur Cuperus c.s. keek in eerste instantie tegen een grote achterstand aan. Maar gaandeweg de partij kwamen ze steeds dichterbij. Ze wonnen uiteindelijk met 5-5 6-6. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma won ook hun eerste wedstrijd, zodat er een echte finale was. Op papier kon het een spannende westrijd worden. Dit werd het helaas niet. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst c.s. wonnen deze partij met 5-2 6-0, mede door veel fouten aan de opslag van Cuperus c.s.

Uitslagen;

Welpen B (4 parturen)

1 Laura Allema en Suzanne Torensma

2 Geertje Wiersma en Nynke Keegstra

Welpen A (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Hester Torensma

2 Janiek Kloostra en Jan de Hoop

Jongens en Aljantina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma

1e Jongens met fam Sijtsma 1e jongens Winnaars welpen met familie Sijtsma 1e Welpen A 1e Welpen B

Verslag ledenkaatsen.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 11 juni konden deze keer alle categorieën kaatsten. De wedstrijd werd gesponsord door A.C. Mol uit Niawier en Kuiper autorijschool uit Oosternijkerk. Bij de senioren stonden in eerste instantie 5 parturen op de lijst, maar 4 omlopen kaatsen leek de meeste geen goed idee. Er kon gelukkig een 6e partuur gevonden worden zodat er in 2 poules van drie gekaatst kon worden. Bij de senioren ging de finale tussen de parturen Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager tegen het partuur Simon Jan Mol, Jaap Wieb Torensma en Aebe Meindersma. De finale werd een echte Torensma broederstrijd. Het partuur Jan Torensma c.s. won deze finale met 5-4 6-6.

Bij de kabouters stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gekaatst en iedere week gaat het beter. Het partuur Antsje Wiersma en Fiona Snijder werden met drie overwinningen eerste.

Bij de welpen waren er ook 4 parturen. Na 2 omlopen waren er nog 2 kanshebber voor de eerste prijs. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Geertje Wiersma en het partuur Hester Torensma en Richtsje Bandstra. Het partuur Torensma c.s. zou dan wel de laatste wedstrijd moeten winnen van het partuur Allema c.s. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd. Maar de overwinning ging naar het partuur Allema c.s. met 5-4 6-6, hierdoor hadden ze drie overwinningen en gingen ze met de kransen naar huis.

Bij de meisjes stonden er ook 4 parturen op de lijst. Bij de meisjes stonden de parturen die 2 keer hadden gewonnen in de laatste omloop tegen elkaar, zodoende toch een echte finale. Dit waren de parturen Aljantine Holtewes en Lutske Allema tegen het partuur Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar. Laatstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-3 6-6 en werden dus eerste.

Dan als laatste de categorie jongens en Corina. Hier dit keer maar 3 parturen op de lijst. Wel 2 spannende partijen in de 2e omloop werd de wedstrijd tussen het partuur Rutger Torensma en Simon Torensma en Edser Slager en Corina Tjeerdsma pas beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Slager c.s. De derde wedstrijd zou de uiteindelijke winnaar opleveren. Ook deze partij ging bijna ¨All the way¨ Het partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Enno Cuperus streden tegen het partuur Edser Slager en Corina Tjeerdsma. Het partuur Van der Vorst c.s. won deze partij met 5-5 6-6.  Zo kwam er weer een einde aan een mooie kaatsmiddag, met fantastisch kaatsweer.

Uitslagen;

Kabouters (4 parturen)

1 Antsje Wiersma en Fiona Snijder

2 Michelle Sijtsma en Sanne Jaenette Cuperus

1_kabouters

Welpen (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Geertsje Wiersma

2 Hester Torensma en Richtsje Bandstra

1_welpen

Meisjes (4 parturen)

1 Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar

2 Aljantine Holtewes en Lutske Allema

1_meisjes

Jongens en Corina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus.

1_jongens

Senioren (6 parturen)

1 Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager.

2 Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Aebe Meindertsma

1_senioren

 

Verslag Jeugdkaatsen Allema en van der Meulen partij.

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 27 mei konden de jeugdleden alweer hun vierde wedstrijd van het seizoen kaatsen. De wedstrijd werd gesponsord door bouwbedrijf P. Allema bv en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Er kon deze avond in 3 categorieën gekaatst worden.

Bij de welpen/pupillen stonden 6 parturen op de lijst welke in twee poules van drie kaatsten. In de eerste poule werd een ontzettend spannende wedstrijd verkaatst tussen de parturen Jarno Cuperus en Rensje Adema tegen het partuur Kirsten Wiersma en Hester Torensma. De winnaar van deze partij zou naar de finale gaan. Deze twee parturen waren ontzettend aan elkaar gewaagd, dit bleek ook wel aan de uitslag ¨met alles aan de hang¨ werd de wedstrijd in het voordeel van het partuur Jarno Cuperus gewonnen. De andere finalist werd het partuur Suzanna Allema en Gerbrich Mol. Zij wonnen hun beide poulewedstrijden. De finale werd uiteindelijk gewonnen door het partuur Suzanna Allema c.s. met de stand 3-5 (0-6). De derde prijs ging naar het partuur Kirsten Wiersma en Hester Torensma door winst op het partuur Kristine Gardenier en Geertje Wiersma.

De schoolmeisjes waren met 4 parturen vertegenwoordigd. Ook hier werd weer fanatiek gekaatst. Er waren enkele spannende partijen te zien. Na twee omlopen waren er nog 3 parturen die de kransen konden winnen. Het partuur partuur Aljantine Holtewes en Pietrik Weidenaar hadden de beste papieren voor de krans. Zij hadden hun eerste wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd speelden zij tegen het partuur Sjoke van der Vorst en Lutske Allema. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-6). De tweede prijs ging naar het partuur Petra Feenstra en Eline Boonstra, zij wonnen hun laatste wedstrijd tegen Janna de Weger en Emma Allema.

Bij de schooljongens/jongens/meisjes stonden ook 6 parturen op de lijst. In poule 1 gingen Simon Jan Mol en Frans Postmus overtuigend naar de finale met twee gewonnen wedstrijden. In poule 2 zou de finalist komen uit de wedstrijd tussen de parturen Siebe Feenstra en Rutger Torensma en het  partuur Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus. Eerstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-1 (6-0). De finale was het bekijken meer dan waard. De parturen hielden elkaar lang in evenwicht. Uiteindelijk was het partuur Siebe Feenstra c.s. die aan het langste eind trok, zij wonnen met 5-4 (6-6). De derde prijs werd gewonnen door het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma. Zij wonnen van het partuur Edser Slager en Tineke Terpstra met 5-5 (6-2).

Volgende week is er geen ledenkaatsen in Niawier. Op de vrijdagavond zijn we dan druk bezig om het veld klaar te maken voor de KNKB wedstrijd heren hoofdklasse uitnodiging welke op zaterdag 4 juni gekaatst wordt. We hopen deze dag op mooi weer en veel kaatsliefhebbers. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Uitslagen;

Welpen (6 parturen)

1 Suzanna Allema, Gerbrich Mol

2 Jarno Cuperus, Rensje Adema

3 Kirsten Wiersma, Hester Torensma

Schoolmeisjes (4 parturen)

1 Aljantine Holtewes, Pietrik Weidenaar

2 Petra Feenstra, Eline Boonstra

Schooljongens/meisjes/jongens (6 parturen)

1 Siebe Feenstra, Rutger Torensma

2 Simon Jan Mol, Frans Postmus

3 Dylan Cuperus, Jelmer Torensma

[pwaplusphp album=6290429968509345985]

Verslag Jeugdkaatsen Frequent beveiliging partij.

Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 20 mei is in Niawier de derde ledenwedstrijd van het seizoen gekaatst. Ook deze keer een wedstrijd voor alleen de jeugdleden. De sponsor van deze partij was Frequent beveiliging uit Metslawier. De deelname was deze avond iets minder, maar dit had te maken met o.a. de wandeltocht in Metslawier. Gelukkig kon er onder uitstekende weersomstandigheden gekaatst worden

Bij de welpen waren er 4 deelnemers. Ze kaatsten 3 omlopen in wisselende samenstelling. Na 3 omlopen kaatsen had Suzanna Allema al haar 3 wedstrijden gewonnen en ging met de krans naar huis. Tweede werd Jarno Cuperus.

Bij de meisjes waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsen. Na twee omlopen hadden de parturen Aljantine Holtwes, Eline Boonstra, Emma Allema en het partuur Janna de Weger, Nel Bakker, Iris Hoekstra hun eerste 2 wedstrijden gewonnen. De laatste omloop kaatsten ze tegen elkaar, waarbij de winnaar dus met de eerste prijs naar huis zou gaan. Deze twee parturen waren aan elkaar gewaagd. Het partuur Janna de Weger c.s. won deze wedstrijd met 5-4 (6-0).

Ook bij de jongens waren er 4 parturen. Ook hier waren er twee parturen die hun eerste 2 wedstrijden hadden gewonnen. In de 3e omloop moesten ze tegen elkaar. Dit waren de parturen Simon Jan Mol, Corina Tjeerdsma en Hendrik Willen van der Vorst, Rick Wiersma. Door een blessure aan zijn hand ging de opslag bij Hendrik Willem moeizaam. Ze verloren dan ook kansloos van het partuur van Simon Jan Mol c.s. met 5-0 (6-4). Hierdoor was het nog maar de vraag of het partuur Hendrik Willem van der Vorst c.s. tweede zou worden. Zij waren afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Doordat Wybren Cuperus en Dylan Cuperus hun laatste wedstrijd wonnen werden zij tweede.

Uitslagen;

Welpen (4 deelnemers)

1e Suzanna Allema.

2e Jarno Cuperus.

 

Meisjes (4 parturen)

1e Janna de Weger, Nel Bakker, Iris Hoekstra

2e  Aljantine Holtwes, Eline Boonstra, Emma Allema

 

Jongens (4 parturen)

1e  Simon Jan Mol, Corina Tjeerdsma

2e  Wybren Cuperus,Dylan Cuperus

[pwaplusphp album=6287872469785381761]

 

Verslag Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd.

Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

Woensdag 18 mei werd er door de schooljongens en schoolmeisjes en de jongens en meisjes categorieën gekaatst in Niawier. Waar voorgaande jaren alle categorieën tegelijkertijd kaatsten is er dit jaar voor gekozen om de wedstrijden te splitsen. De reden hiervoor is de geweldige deelname. Wanneer er geen splitsing gemaakt zou worden is het niet meer bij alle verenigingen mogelijk om een Federatie jeugdwedstrijd te organiseren. Tevens bied dit de mogelijkheid om meer jeugdwedstrijden te organiseren, omdat de verenigingen met de kleinere velden nu ook een wedstrijd kunnen organiseren.

Bij de schoolmeisjes stonden 6 parturen op de lijst. Ze moesten 3 omlopen kaatsen. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd, gezien het feit dat er na 2 omlopen nog 5 parturen kans op een prijs hadden. Het partuur Antje de Vries / Aljantine Holtewes kaatsten in de laatste omloop tegen het partuur Nel Bakker / Sjoke van der Vorst / Iris Hoekstra. Laatstgenoemd partuur had de eerste 2 wedstrijden gewonnen en bij winst zouden zij met de krans naar huis gaan. Het partuur Antje de Vries c.s. won echter met 5-2 (6-4). Hierdoor was het nog maar de vraag of het partuur Nel Bakker c.s. een prijs zou winnen. Het partuur Christine Spijksma / Lisanne Koree wisten hun laatste wedstrijd te winnen en ook het partuur Gerjanne Visser / Marije Visser won hun laatste wedstrijd. Na het tellen van de eersten was de eerste prijs voor het partuur Antje de Vries c.s. De parturen Christine Spijksma c.s. en Gerjanne Visser c.s. hadden evenveel eersten. Eerstgenoemd partuur had echter minder tegeneersten waardoor zij tweede werden.

Bij de schooljongens stonden er 4 parturen op de lijst. Hier waren de verhoudingen duidelijk anders. Na 2 omlopen waren er 2 parturen die hun eerste wedstrijden hadden gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen elkaar. Dit waren de parturen Arjen Schregardus / Jacob Schregardus tegen het partuur Jan Berend Sipma / Enno Cuperus. Deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 5-2 (6-6) door het partuur Arjen Schregardus c.s.

Bij de meisje stonden slechts 5 deelnemers op de lijst. Zij kaatsten 3 omlopen in wisselende parturen. Na 2 omlopen hadden Hanneke Botma en Eline Korre de beste papieren voor de eerste prijs. Hanneke Botma kaatste met haar partuur tegen Eline Koree. Eline Koree had de eerste twee wedstrijden gewonnen, zou ze de laatste wedstrijd winnen dan was zij eerste. De overwinning ging echter naar Hanneke Botma en haar partuur met 5-3 (6-4), door deze uitslag werd zij de winnaar bij de meisjes.

De jongens waren vertegenwoordigd met 8 parturen. Er kon dus gekaatst worden met een winnaars- en verliezersronde. In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen Douwe Pieter Kuiper / Simon Torensma en  Sytse Korre / Jorn Hoekstra. De partij bleef lang in evenwicht maar laatstgenoemd partuur won uiteindelijk met 5-3 (4-6). In de winnaarsronde ging de finale tussen Gerrit Dijkstra / Daniël Wietse Toren en Hendrik Willem van der Vorst / Gerwin Dijkstra. Laatstgenoemd partuur won met name door hun degelijke opslag met 5-2 (6-4)

Uitslagen;

Schoolmeisjes (6 parturen)

1e  Antje de Vries Anjum, Aljantine Holtewes Niawier

2e  Christine Spijksma Morra, Lisanne Koree Anjum

 

Schooljongens (4 parturen)

1e Arjen Schregardus Lioessens, Jacob Schregardus Dokkum

2e Jan Berend Sipma Lioessens, Enno Cuperus Oosternijkerk

 

meisjes (5 deelnemers)

1e Hanneke Botma Holwerd

2e Eline Koree Anjum

 

Jongens (8 parturen)

1e Hendrik Willem van der Vorst Niawier, Gerwin Dijkstra Anjum

2e Gerrit Dijkstra Anjum, Daniël Wietse Toren Hantum

1e VR Sytse Koree Anjum, Jorn Hoekstra Damwoude

[pwaplusphp album=6286834913474377905]

Kaatsen, KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 14 mei de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A-klasse stonden 6 parturen op de lijst. Er werd goed gekaatst en na 2 omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor een plek in de finale.

In de derde omloop wist het partuur Thomas Dijksta/Allard van Wigcheren ook hun derde wedstrijd te winnen waardoor zij de eerste finalist werden. De andere finalist zou komen uit de wedstrijd Gerwin Dijkstra/Karel Monfils tegen het partuur Folkert Smid/Jeroen Haarsma. Laatstgenoemd partuur had op voorhand de beste papieren om de finale te halen (zij hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen). Het liep echter anders. Het partuur Gerwin Dijkstra cs wonnen deze wedstrijd met 5-2 (6-6), waardoor ze beide 16 punten hadden. Na enig rekenwerk was het tocht het partuur Gerwin Dijkstra cs welke in de finale kwam.

Hierdoor stonden de parturen Thomas Dijkstra cs en Gerwin Dijkstra cs opnieuw tegen elkaar. Verloor laatstgenoemd partuur in de eerste omloop, hoe anders liep het in de finale, nu wonnen ze wel en ging het partuur Gerwin Dijkstra/Karel Monfils met de kransen naar huis.

In de B-klasse stonden er 12 parturen op de lijst, waarbij in partuur 12 nog moest worden bijgeloot. De harde wind kwam de wedstrijd niet altijd ten goede. Hierdoor werd het perk nogal eens gemist door de harde wind. Desondanks werd er leuk, en vooral sportief gekaatst.

Het partuur Jesper Tolsma/Tjardi Hoeksma (bijgeloot) bereikten met degelijk kaatsen en een staand nummer de finale. In de finale moesten zij aantreden tegen het partuur Verry van der Meer/Dirk Baron, in de derde omloop had dit partuur moeite om van het partuur Marten Jansen/Bas van Wigcheren te winnen. Het werd een gelijk opgaande strijd welke uiteindelijk in het voordeel van partuur Verry van der Meer cs werd gewonnen (5-4 6-4).

In de finale kaatste het partuur Jesper Tolsma cs in eerste instantie iets minder dan in de vorige omlopen, waardoor het partuur Verry van der Meer cs in het begin aansluiting wist te houden doordat zij wel goed kaatsten. Het partuur Jesper Tolsma begon halverwege toch weer te kaatsen zoals we hadden gezien in eerdere omlopen, waardoor zij de terechte winnaars werden met 5-3 (6-2)

Tot slot wil ik nog alle keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

Uitslagen;

A-klasse (6 parturen)

1e Gerwin Dijkstra (Anjum), Karel Monfils (Kimswerd)

2e Thomas Dijkstra (Berltsum), Allard van Wigheren (Berltsum)

B-klasse (12 parturen)

Winnaarsronde

1e Jesper Tolsma (Reduzum), Tjardi Hoeksma (Grou)

2e Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie), Dirk Baron (Menaam)

3e Marten Jansen (Sexbierum), Bas van Wigheren (Berltsum)

Verliezersronde

1e Chris Miedema (Sint Annaparochie), Gosse de haan (Winsum)

2e Roan Hooghiemster (Wijnaldum), Jurjen Fokkema (Harlingen)

Schooljongens winnaars A_B 14 mei Niawier Schooljongens alle winnaars 14 mei Niawier